? mist in wmts url bij xlink:href luchtfoto

We hebben een probleem met het verkrijgen van de tiles met de wmts url luchtfoto.
Op het forum komen we tot de conclusie dat bij het aanroepen een ? mist.
De url die JOSM hiervan maakt is:

https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Actueel_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=EPSG:3857&tileMatrix=10&tileRow=338&tileCol=529

en die werkt niet, halverwege ontbreekt een ? na de v1_0 en als je die toevoegd:

https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Actueel_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=EPSG:3857&tileMatrix=10&tileRow=338&tileCol=529

Dat levert wel een plaatje op in de browser.

In de wmts GetCapabilities

<ows:Get xlink:href=“https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0”>

zonder een ? nu geen v1-0?

de oude had wel een ?
<ows:Get xlink:href="https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?">

Hoort er een ? achter de href=

@Allroads, we pakken dit op.

1 like

Zou u hier een antwoord op kunnen geven, deadline nadert, oude wmts uit productie.

Ik heb de wijziging opgenomen in onze sprint. Daarbij streven we ernaar om deze door te voeren, voordat de oude URL uitgefaseerd wordt. Dat laatste moeten wij zelf ook uitvoeren in dezelfde sprint, dus hebben we het in eigen hand.:wink:

Bedankt, sprint, ik begrijp niet wat je daar precies mee bedoelt, hebben jullie ook tussensprinten, eerst de xml aanpassen en later uitfaseren.

Hoort er altijd een ? te staan bij een xlink:href, wanneer het een wmts betreft?

We wachten af tot de xml verandert.

Het verwondert me wel, dat we het 6 maanden geleden, de error layer, constateerde, recent de ? problematiek, dat andere instanties dit niet eerder hebben opgemerkt als een probleem.

Wat zegt dat?

Excuus, als ik niet duidelijk genoeg ben.
Beide wijzigingen (oude url uitfaseren en missende ‘?’ in de xlink:href van de WMTS url) gaan wij als team uitvoeren.
We zullen rekening houden met de volgorde van de wijzigingen.

We hebben geen klachten gehad van andere gebruikers over ontbrekende ‘?’ bij xlink:href. Voor zover ik kan nagaan hebben veel GIS-softwarepakketten (z.a. QGIS en ArcGis) en viewers geen problemen mee.

https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0?&request=GetCapabilities&service=wmts
links uit geoforumtopic

Iemand anders viel het volgende op:

Not sure if that’s relevant, but the initial url is wrong. “?&request” should only be “?request”.

Verwijder je de &
dan krijg je op deze url
https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0?request=GetCapabilities&service=wmts
ook een xml pagina.
Geprobeerd in JOSM, dan krijg ik daar ook, error tiles. Dus dat is het niet.

De oplossing (ontbrekende ‘?’) is doorgevoerd. De ben benieuwd of de nieuwe URL’s nu wel bruikbaar zijn in JOSM.
Uitfaseren van de oude URL’s is nog niet doorgevoerd. Er is enige vertraging.

Nog steeds hetzelfde probleem.
Josm zet geen ? waar het moet. V1_0? Dan wel een plaatje in browser.

2021-06-01 19:13:44.230 INFO: GET https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Actueel_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=EPSG:3857&tileMatrix=18&tileRow=85996&tileCol=135515

In nieuwe xml

<ows:Get xlink:href=“https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0”>

bij Restful operation GetCapabliities en GetTile

ows:ValueRESTful</ows:Value>

Waarom staat daar geen ?..?

Omdat Restful requesten geen KVP (key value pair, ook wel de query string parameters) bevatten maar een “path” naar de betreffende resource.

Bijvoorbeeld de KVP variant is:
https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Actueel_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=EPSG:3857&tileMatrix=18&tileRow=85996&tileCol=135515

De Restful variant is: https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0/Actueel_ortho25/EPSG:3857/18/135515/85996.jpeg

Daar komt dus geen ? in voor. Dus dan ook niet in de href, die zou anders dan een kapotte URL opleveren.

Dan zou er een andere reden zijn waarom het nog niet lukt in Josm, wat ik nu niet kan bedenken.

Vanmorgen nogmaals geprobeerd en nu werkt het wel met " & " bij “ ?&request=GetCapabilities ”

De xml, zonder " & ", dus “ ?request=GetCapabilities ” die ook wordt getoond, geeft wel alle lagen weer om te kiezen in JOSM, maar geeft geen tiles. En dus een error in JOSM.

Dan heb ik vermoedelijk de laatste gisteravond gebruikt bij het testen.

Ik kijk wel eens vaker bij een map, browser menu – webontwikkelaars – netwerk welke url wordt gemaakt voor de tile, copy, paste en dan achter de ? even de “request=GetCapabilities” plakken om de xml te zien.

Als je dan, zoals hier, een xml krijgt, dan denk je dat je het goed doet.

die, wel/niet & is dan lastig.

Ik heb dit intern afgestemd. De URL’s op de PDOK site zullen worden gecorrigeerd door de ‘&’ te verwijderen achter de ‘?’. Dat is nu nog niet consequent. Zoals bekend worden in beide gevallen (met/zonder &) de capabilities getoond. Bij JOSM werkt die met & blijkbaar.