Nice, PDOK op nu.nl

Kijk nou, een mooi artikel over landjepik op nu.nl, met PDOK vermelding: Ook particulieren pikken gemeentegrond, en die diefstal loont (nog) | Klimaat | NU.nl

Zo’n analyse van gebruik vs perceel is overigens echt een leuke voor elke GIS-opleiding… Aanrader en eye-opener.

3 likes

Dat is zeker een leuke analyse voor een GIS-opleiding, niet alleen als praktische oefening maar ook theoretisch: In hoeverre is de huidige kadastrale kaart eigenlijk bruikbaar voor dit soort analyses en hoe houd je in een GIS-analyse dan rekening met de standaardafwijking van de kadastrale kaart?

1 like

Het leuke van dit soort vraagstukken is dat je hem heel getrapt kan opbouwen: 1e orde is kadastrale kaart met BGT bijvoorbeeld, wat een soort indicatiekaart kan opleveren. Vervolgens zie je dat dat niet overal klopt door afwijkingen in beide bestanden en ga je vervolgstappen inbouwen met andere gegevens die je hebt.
Het geeft echt hele leuke inzichten, zowel in het maatschappelijke vraagstuk (hier: oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgrond cq landjepik) als in de kwaliteit van gegevens, waardoor je niet blind op techniek leert te vertrouwen maar ook het nut ziet van de contolemechanismen die we als vakmensen toepassen.

En in hoeverre houd je rekening met nauwkeurigheid van meetapparatuuur als je buiten denkt landjepik te constateren? In combinatie met de nauwkeurigheid van de kadastrale kaart en onze eigen beheers- en eigendoms grenzen? Iets waar wij heel veel tegen aan lopen (er word niet alleen grond van overheden gepikt…).

En @Geogoeroe : de BGT is voor ons landelijk echt niet bruikbaar. Als je terrein over bronhoudersgrenzen heen gaat (en dat is bij ons in 90% van de gevallen zo), dan gaan interpretatieverschillen en dergelijke zo’n grote rol spelen, dat de BGT niet meer bruikbaar is voor dit soort analyses (landelijk gezien - binnen het gebied van 1 bronhouder zou het misschien nog wat op kunnen leveren - maar dat word zo kleinschalig, dat het de moeite niet meer waard is).
Het enige signaal dat wij echt kunnen gebruiken zijn recente luchtfoto’s, of observatie ter plaatse. Ik zou graag willen dat het anders was, want dan zouden we veel gerichter kunnen optreden (tijdsbesparing!), maar voorlopig zie ik daar geen oplossing.

@sbjager je schrijft over “wij” en “onze”.
Wie zijn dat?

Mijn werkgever, de Vereniging Natuurmonumenten.

1 like

Aha, ben jij daar de gisser :smiley:

Nee, niet echt. Ik ben informatie analist, met een focus op geoinformatie.

1 like