Niet meer dan 1 enkelbestemming per request

Hallo,
Via pdok probeer ik data te verzamelen over de enkelbestemmingen van gebieden, alleen loop ik er tegenaan dat de reponses van de enkelbestemmingen, een enkele feature bevatten. Hier lijkt de FEATURE_COUNT geen verandering in te brengen, terwijl in het gebied meerdere enkelbestemmingen zijn. Hier een voorbeeld request:

https://service.pdok.nl/kadaster/plu/wms/v1_0?request=GetFeatureInfo&service=WMS&VERSION=1.3.0&WIDTH=1000&HEIGHT=1000&CRS=EPSG:28992&bbox=210093.000000,517569.000000,210221.000000,517697.000000&QUERY_LAYERS=enkelbestemming&STYLES=&INFO_FORMAT=application/json;subtype=geojson&I=1000&J=1000&LAYERS=enkelbestemming&FEATURE_COUNT=10&FORMAT=image/png

Doe ik het zo goed, of moet er iets in de request anders?

Vanwege de Omgevingswet is de informatie van de ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen en enkelbestemmingen nooit meer actueel en bovenal incompleet. Kijk ook maar eens bij dit topic; WMS Ruimtelijke Plannen ook na 1 juli nagenoeg actueel? - #3 door FabianF en bij meerdere andere topics in dit kanaal.
Tot slot, bij omgevingsplannen bestaan geen enkelbestemmingen meer. De aanpak van het DSO-LV is anders dan vanuit Ruimtelijkeplannen.nl.

Je doet een GetFeatureInfo request op een WMS laag. GetFeatureInfo geeft informatie van een pixel locatie van onderliggende data. Dat is in dit geval maar informatie van 1 feature. Normaliter wordt er in een GetFeatureInfo request een X en Y locatie meegestuurd, een request met een BBOX werkt niet. Zie verder bovenstaande opmerking van Merijn over de actualiteit van deze WMS.

Afhankelijk van wat je precies wil (een plaatje of data) is een WFS request (in plaats van WMS) wellicht een betere optie.

Bedankt allen,
Vanwege de benodigdheid van actuele data, ben ik over gegaan naar de DSO-LV API’s, via waar ik dus de benodigde data kan verzamelen.

@LindaVels ah ja, dat verklaart het waarschijnlijk.

Heel verstandig!