Nieuwe naam van ingetrokken openbareruimte vinden

Nog steeds op jacht naar adrescorrecties, vind ik incidenteel een openbareruimtenaam met status ‘Naamgeving ingetrokken’. Aannemend dat de (i.c.) weg nog wel fysiek bestaat, hoe vind ik de nieuwe naam? Ik maak gebruik van de historische BAG.

Voorbeeld is hier het Floridaplein in Haarlem.
Per 2021-08-30 is de LV status ingetrokken.
Ik heb gedacht dat als er nog verblijfsobjecten te vinden zijn aan de weg die nog in gebruik zijn, dat dan de nieuwe adressering via het meest recente exemplaar van het verblijfsobject (hoofdadresnummeraanduidingref → nummeraanduiding → openbareruimteref) naar een nieuwe benaming zou leiden.
Met gebruikmaking van huisnummer 13 aan het (vroegere) Floridaplein is dat niet gelukt.

select identificatie,status,voorkomenidentificatie vki,begingeldigheid,eindgeldigheid from openbareruimte where naam='Floridaplein' and woonplaatsref='2907';
 identificatie  |     status     | vki | begingeldigheid | eindgeldigheid
------------------+------------------------+-----+-----------------+----------------
 0392300000005473 | Naamgeving uitgegeven |  1 | 2010-10-26   | 2021-08-30
 0392300000005473 | Naamgeving ingetrokken |  2 | 2021-08-30   |
select identificatie from nummeraanduiding where openbareruimteref='0392300000005473' and huisnummer=13

levert 0392200000018574 met status ‘Verblijfsobject in gebruik’.

select identificatie,hoofdadresnummeraanduidingref,nevenadresnummeraanduidingref,tijdstipregistratie::date registratiedatum,status from verblijfsobject where hoofdadresnummeraanduidingref='0392200000018574' order by tijdstipregistratie;
 identificatie  | hoofdadresnummeraanduidingref | nevenadresnummeraanduidingref | registratiedatum |      status
------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------+----------------------------
 0392010000018574 | 0392200000018574       |                | 2010-11-17    | Verblijfsobject in gebruik

Bij een check op de adressen aan het Floridaplein blijkt dat ze niet meer gelden danwel ingetrokken zijn, wat m.i. moeilijk te rijmen is met de status van het gevonden verblijfsobject, al is dat een ander punt.

select identificatie,huisnummer,status,eindgeldigheid,voorkomenidentificatie vki from nummeraanduiding where openbareruimteref='0392300000005473' order by huisnummer,identificatie,voorkomenidentificatie;
 identificatie  | huisnummer |     status     | eindgeldigheid | vki
------------------+------------+------------------------+----------------+-----
 0392200000018570 |     1 | Naamgeving uitgegeven | 2021-08-17   |  1
 0392200000018579 |     1 | Naamgeving uitgegeven | 2010-11-10   |  1
 0392200000018579 |     1 | Naamgeving ingetrokken |        |  2
 0392200000095472 |     1 | Naamgeving uitgegeven | 2021-08-17   |  1
 0392200000018571 |     2 | Naamgeving uitgegeven | 2021-08-17   |  1
 0392200000018572 |     2 | Naamgeving uitgegeven | 2013-08-08   |  1
 0392200000018572 |     2 | Naamgeving ingetrokken |        |  2
 0392200000098020 |     3 | Naamgeving uitgegeven | 2021-08-17   |  1
 0392200000018574 |     13 | Naamgeving uitgegeven | 2021-08-30   |  1
 0392200000018576 |     14 | Naamgeving uitgegeven | 2021-08-30   |  1
 0392200000018577 |     16 | Naamgeving uitgegeven | 2021-08-30   |  1
 0392200000018577 |     16 | Naamgeving ingetrokken |        |  2
 0392200000099147 |     16 | Naamgeving uitgegeven | 2014-10-21   |  1
 0392200000099147 |     16 | Naamgeving uitgegeven | 2019-10-02   |  2
 0392200000099147 |     16 | Naamgeving ingetrokken |        |  3

Er is dus een geldig verblijfsobject (op nr 13) met een ongeldig adres dat de oude nummeraanduiding heeft, en dus heb ik geen nieuwe straatnaam gevonden, maar wel andere wat verwarrende zaken in de combinatie van geldige verblijfsobjecten met ongeldig adressen. De panden hebben status ‘Pand in gebruik’, behalve één met bouwvergunning verleend dat zich aardig in het centrum van de werkzaamheden bevindt.
Spiekend mbv de NWB vind ik overigens dat de benaming deels gewijzigd is in Floridastraat en deels in Floraplein. Floraplein komt ook in de BAG voor (0392300000005460), maar de relatie is voor mij (nog) niet herleidbaar.
Wie heeft raad?

Er zijn op dit moment geen actuele nummeraanduidingen die verwijzen naar openbare ruimte
image

Nummeraanduiding 0392200000018574 heeft wel ooit een relatie gehad met deze openbare ruimte:
Sinds 30 augustus 2021 heeft de nummeraanduiding echter een relatie met een andere openbare ruimte

Het adres van verblijfsobject 0392010000018574 is gewijzigd van Floridaplein 13 naar Casablancastraat 4 A.

De relatie tussen een nummeraanduiding en een verblijfsobject kan wijzigen, maar de gegevens van de nummeraanduiding kunnen wel wijzigen, ook zonder dat het verblijfsobject wijzigt.

Een adres is in de BAG een kenmerk van een verblijfsobject dat kan wijzigen zonder dat het verblijfsobject zelf verandert. Het is daarom ook belangrijk dat je de BAG als objectenregistratie gebruikt, en het adres als kenmerk van dit object ziet. Als je dit andersom doet, gaat het niet in alle gevallen goed.

1 like

Ik zie het nu. Ik heb een stap te weinig gedaan om de nieuwe openb.ruimte te vinden.
Dank voor de hulp.

1 like