Nieuwe service Bestuurlijke gebieden

Per 1 juli 2021 stelt aanbieder Kadaster bij PDOK een nieuwe set bestuurlijke grenzen beschikbaar. De naam van deze nieuwe set is gewijzigd van ’Bestuurlijke grenzen’ naar ‘Bestuurlijke gebieden’.

Aanpassingen

Het model van de bestuurlijke grenzen is op een aantal punten aangepast. Zo is er een relatie aangebracht tussen de gemeente en de provincie en hebben de objecttypes naast een code en een naam ook een identificatie gekregen. Meer informatie over het model kunt u vinden op https://developer.kadaster.nl/schemas onder de knop “Bestuurlijke gebieden”.De inhoud van de nieuwe bestuurlijke gebieden is, afgezien van de benaming en de extra attributen, gelijk aan de actuele bestuurlijke grenzen van 2021. In december 2021 wordt een set voorlopige gebieden beschikbaar gesteld volgens het nieuwe model. De actuele bestuurlijke grenzen van 2021 komen begin januari 2022 te vervallen. In januari of februari 2022 zullen de nieuwe bestuurlijke gebieden volgens het nieuwe model beschikbaar worden gesteld.

URL’s

Voor de URL’s van de nieuwe services en extra informatie zie de PDOK-datasetpagina.

Historie

De huidige dataset Bestuurlijke grenzen zal worden gemigreerd naar de cloud, waarin de historie van deze grenzen als atomfeed wordt verstrekt over een periode van vijf jaar. Deze migratie vindt volgend jaar plaats; binnenkort wordt u hierover geïnformeerd.
1 like

Hallo Mart,

Dank voor de aankondiging. Wat betekent deze aanpassing voor de huidige dataset en services?

Zoals bijvoorbeeld deze: Nationaal georegister

Hallo Koen,

Deze dataset en services zal uiteindelijk worden uitgefaseerd. Zoals ook in het nieuwsbericht staat: De actuele bestuurlijke grenzen van 2021 komen begin januari 2022 te vervallen.

Dank voor de aanvulling, Mart. Mij was niet duidelijk of de migratie ook de services betrof. Nu wel!

Helaas blijkt een POST GetFeature een http 404 fout op te leveren naar de nieuwe WFS service URL https://service.pdok.nl/kadaster/bestuurlijkegebieden/wfs/v1_0

<GetFeature xmlns="http://www.opengis.net/wfs/2.0" service="WFS" version="2.0.0" outputFormat="application/json" maxFeatures="501" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs/2.0 http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd">
<Query typeNames="bestuurlijkegebieden:Gemeentegebied" srsName="EPSG:28992">
<Filter xmlns="http://www.opengis.net/fes/2.0">
<BBOX><ValueReference>geom</ValueReference>
<Envelope xmlns="http://www.opengis.net/gml/3.2" srsName="EPSG:28992"><lowerCorner>141086.422971001 405194.7934758461</lowerCorner><upperCorner>154238.60356872668 415263.14107926906</upperCorner></Envelope>
</BBOX>
</Filter></Query></GetFeature>

Bedankt voor het melden. We zullen het uitzoeken en proberen het zo snel mogelijk te verhelpen.

Het probleem is verholpen. Een GetFeature POST bericht wordt nu correct afgehandeld.

1 like

Super! Dank voor de snelle oplossing.

1 like

Dit topic is 180 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.