Nieuwe URL's voor datasets Habitatrichtlijnen na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets met bijbehorende nieuwe URL’s. Daarnaast zullen er 2 datasets van de Habitatrichtlijnen definitief worden uitgefaseerd.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.

Gemigreerde datasets

Er zijn nieuwe URL’s in verband met de cloudmigratie voor de volgende twee datasets:

  • Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen;
  • Habitatrichtlijn verspreiding van soorten.

Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 13 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijntypen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijntypen/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijntypen/atom/index.xml
Atom oud
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/atom/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen_verspreiding.xml

De oude URL’s zijn per 13 juli 2023 niet meer in productie.

Habitatrichtlijn verspreiding van soorten

Deze dataset beschikt over een WMS , WFS en Atom welke vanaf 13 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijnsoorten/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsoorten/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijnsoorten/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsoorten/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijnsoorten/atom/index.xml
Atom oud
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsoorten/atom/habitatrichtlijnverspreidingsoorten_verspreiding.xml

De oude URL’s zijn per 13 juli 2023 niet meer in productie.

Uit te faseren datasets

Er zijn nieuwe URL’s in verband met de cloudmigratie voor de volgende twee datasets:

  • Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van habitattypen;
  • Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van soorten.

Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van habitattypen

De volgende URL’s gaan per 13 juli 2023 definitief uit productie:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebiedtypen/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS
WFS :
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebiedtypen/wfs?&request=GetCapabilities&service=WFS
Atom:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/atom/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen_verspreidingsgebied.xml

Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van soorten

De volgende URL’s gaan per 13 juli 2023 definitief uit productie:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebieden/v2/wms?request=GetCapabilities&service=wms
WFS :
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebieden/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Atom:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsoorten/atom/habitatrichtlijnverspreidingsoorten_verspreidingsgebied.xml

Dag PDOK.

Klopt het dat er iets mis is in de symbologie gegaan bij de migratie? Ik zie bv (in WMS en in PDOK viewer) blokken op de kaart die niet geel zijn, maar waar je wel op kan klikken.

Gr Maarten

Hoi @Maarten1,

Dat je nu meerdere blokken ziet die niet geel zijn klopt inderdaad. Dit komt doordat de structuur van de WMS gewijzigd is.
In de oude WMS service had ieder habitat type zijn eigen laag. Bij het klikken op een laag/ophalen van de featureinfo zie je dan ook alleen de feature informatie en geometrieën die bij die laag hoort.
Bij de nieuwe WMS is de bron data structureel gewijzigd: Alle informatie voor de verschillende habitattypen zitten nu in 1 tabel/laag. Met een te selecteren style wordt de verspreiding van een specifiek habitat type zichtbaar maken. De featureinfo die je krijgt als je klikt op de kaart geeft in dit geval wel alle habitattypen terug waarvoor informatie beschikbaar is op het geselecteerde punt.

Met vriendelijke groet,
Mark Sanders

1 like

Dag Mark,

Dank voor de uitleg, in een interne viewer bij ons is die functionaliteit in de WMS niet bruikbaar, maar zal in GIS client software ermee testen.

Gr Maarten