NL.IMKAD.AdresLocatie.XXXXX en NL.IMKAD.KadastraalObject.XXXXXX

Bij het bestellen van kadastrale producten via de webservices wordt in de responses vaak gebruik gemaakt van een identificatienummer b.v. NL.IMKAD.AdresLocatie en NL.IMKAD.KadastraalObject.

Ik weet niet waar die nummers vandaan komen. Maar zou super handig zijn als die NL.IMKAD.KadastraalObject ook terug worden gegeven via de LocatieServer. Via de webservice kan je namelijk ook via dit id bestellen.

Heeft iemand een idee of die nummers ergens vandaan zijn te herleiden? Of zijn deze nummers geheel nieuw aangemaakt. Zie ze namelijk ook niet zo snel terug in BAG.

@Arjen kun/wil jij hier op reageren? Bedankt!

cc @tfm64

Ik weet dat dit een heel oud topic is, maar ik zou hier ook graag gebruik van willen maken.

Hmmm… Volgens de documentatie zou het veld kadastraal_object_id meegeleverd moeten worden in het resultaat van een Lookup-request - maar dat krijg ik niet te zien, ook niet met expliciete vraag dmv de fl= parameter. Daar loopt de documentatie wat achter bij de werkelijkheid, vrees ik.

De DKK-WFS levert 'm wel (weliswaar in twee delen: identificatieNamespace en identificatieLokaalID), dus je kunt 'm met een extra request makkelijk genoeg ophalen. Maar 't is wel weer een extra request inderdaad.
Overigens denk ik niet dat NL.IMKAD.AdresLocaties via de WFS te krijgen zijn, maar die zou ik toch ook uit de BAG trekken…

Hoi Stefan, het gaat mij vooral om het NL.IMKAD.KadastraalObject nummer.

Ik heb trouwens niet in de documentatie gekeken, maar getest met fl=* welke velden er zijn, bijv. https://api.pdok.nl/bzk/locatieserver/search/v3_1/free?q=utt00%20a%202222&fq=type:perceel&fl=*&rows=1

Een extra call naar de WFS is uiteraard mogelijk, maar aangezien het kadastraal object ID in de DKK zit en deze als bron voor Locatieserver wordt gebruikt, is het een stuk gebruiksvriendelijker om dit ID via Locatieserver beschikbaar te stellen. Zeker als dit in het verleden blijkbaar wel het geval was.

Mee eens. Zeker als je een zoekservice aanbied die ook buiten je BRK Leverings-abonnementsgebied resultaten moet laten zien, zoals ik aanbied. Ik gebruik daarvoor eerst de locatieserver, als het perceel waar men naar op zoek is daarin voorkomt, doe ik een request naar de DKK-WFS (ook ivm de extra info die daarbij meekomt, zoals de begindatum en zo). Nu doe ik dat op basis van de gemeente, sectie en perceelnummer (en dat werkt prima, overigens), maar op basis van de kadastrale object ID zou mijn filter-xml een stuk eenvoudiger maken.

Overigens merk ik nog wel een dingetje op bij jouw request naar het free-endpoint: Als je rows=1 weglaat, krijg je dit als resultaat:

{
 "response":
 {
  "numFound":797759,
  "start":0,
  "maxScore":11.290073,
  "numFoundExact":true,
  "docs":[
   { <snip>

Waarbij de docs-array 9 resultaten bevat! Vanwaar dan die “numFound”:797759 en “numFoundExact”:true? Niet dat het me veel uitmaakt one way or the other, maar het is wel wat apart… Vooral omdat het suggest-endpoint wel netjes “numFound”:1 en “numFoundExact”:true teruggeeft, wat ik bij het free-endpoint ook zou verwachten. Of in ieder geval zou ik bij free verwachten dat numFound=9, hoewel de zoekterm heel specifiek maar 1 resultaat mag opleveren.

De docs-array bevat 10 resultaten (0 t/m 9) :slight_smile:

Het aantal resultaten is veel hoger, omdat ik 3 zoektermen heb gebruikt, gescheiden door spaties, maar Solr gaat, als ik me goed herinner, in het free endpoint met “or” zoeken ipv met “and”. Dus je krijgt alle percelen terug (want fq=type:perceel) met gemeentecode ‘utt00’, sectie ‘a’ en perceelnummer ‘2222’. En waarschijnlijk ook alle percelen met gemeentecodes die met een ‘a’ beginnen en wellicht ook een ‘a’ bevatten.

1 like

0-based PEBKAC probleempje… :rofl:

Ik had niet gezien (in de docs) dat de default rows=10 (bij free in ieder geval), vandaar dat bijvoorbeeld Bunnik A 2222 er niet tussen zal zitten. Dat is de redenen dat ik in mijn use-case (generieke perceelsinformatie kunnen aanbieden op basis van een aantal verschillende bronnen) gebruik maak van suggest: dan krijg ik bij een perceelsaanduiding maar 1 resultaat terug als het bestaat.