NPLG-DDF-dataset Beekdalen op hoge zandgronden; is link naar ArcGIS-service helpend?

De volgende vraag gaat over de Digitale Data Faciliteit Transitie Landelijk Gebied (DDF). De DDF helpt provincies bij het vervaardigen van de Provinciale Programma’s Transitie Landelijk Gebied ten behoeve van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De DDF is een afgeschermde omgeving waarvoor je een account kan aanvragen bij RvO.

De ontwikkelaars van deze faciliteit willen graag van belanghebbenden die betrokken zijn bij vervaardigen van de Provinciale gebiedsplannen weten of het verwijzen naar ArcGIS-services van toegevoegde waarde is.

Als voorbeeld: Bij de “Belangrijke datasets" staat bij “Beekdalen op hoge zandgronden” een link opgenomen naar een ArcGIS-service van KRW-beekdalen type R op zandgronden. Deze service is gebruikt voor een Landsdekkende kaart met beekdalen en is ter inspiratie van het gebruik van de kaartlagen in de Basiskaart Aquatisch / de Watertypenkaart 2013.

Helpen dergelijke links de provincies verder met het vervaardigen van de PPLG?

Daarnaast zijn wij benieuwd hoe dit in de praktijk wordt gebracht. Welke analyses worden gedaan en wat is daar voor nodig? Welke data zou jullie verder helpen? Welke analyse voeren jullie uit om tot een eindbeeld te komen?

Volgens mij is dit een beetje een rare vraag hier, want alleen mensen met een account kunnen bij deze data. Dat betekent toch dat iemand de gegevens van de gebruikers heeft en je hen dus ook direct kunt benaderen met deze vraag?

(Maar nu ik er toch weet van heb, kan ik mooi even melden dat ik vind dat je data moet delen in open formaten en standaarden! :slight_smile: )

2 likes

Hallo Raymond,
Allereerst bedankt voor je reactie! Ik begrijp je opmerking maar de reden dat we een aparte tag NPLG hebben op het Geoforum is dat de gebruikers van de DDF ook met elkaar kunnen communiceren.
In principe ben ik het eens met je tweede opmerking. De DDF is echter een besloten faciliteit omdat sommige data die we aanbieden geen open data is. Dit i.v.m. AVG en andere gevoeligheden.

1 like

Er is een verschil tussen data die open is (= publiek toegankelijk) en data in open standaarden en formaten delen (= voor iedereen die toegang heeft bruikbaar). Ik bedoelde dat laatste.

We hebben wetgeving die voorschrijft dat overheden moeten communiceren via de open standaarden die zijn opgenomen op de pas toe of leg uit lijst. Die lijst is voor geo-informatie hier te vinden: Geo-Standaarden | Forum Standaardisatie

Of data langs die standaarden worden uitgeserveerd mbv ESRI, of andere software doet daarbij niet terzake.

Hallo Raymond en Marco,

Dank voor jullie reactie.
We zullen deze service ook publiceren in de open standaard WFS. Overigens wordt in de DDF in principe alleen verwezen naar databronnen in open formaten.

1 like