OGC API features BGT voldoet nog niet aan Dutch Application Design Rules eis API-54

In mijn reactie op de demo had ik aangegeven dat de service nog niet voldoet aan NLGov REST API Design Rules 2.0.0
Zie: PDOK lanceert de BGT Features (OGC API) als demo - #20 door Pieter_Bresters

Het gaat erover dat collectienamen in het meervoud zouden moeten:
Dus b.v. niet:
https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/bak
maar
https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/bakken

Wat is de reden dat deze opmerking niet meegenomen is?

1 like

We hebben deze keuze gemaakt omdat de BGT objecten in enkelvoud zijn opgenomen in het BGT Informatiemodel en dit op deze wijze daar goed bij aansluit (zie bijvoorbeeld Basisregistratie Grootschalige Topografie Gegegevenscatalogus BGT 1.2). De url van een collection eindigt op /items wat effectief meervoud is. Als we dat als resource beschouwen voldoen we aan de design rules en aan het BGT informatiemodel. Op deze manier hebben we getracht aan beide regels te voldoen.

2 likes