Ondergrondse parkeergarages in BAG/BGT

Heeft iemand ervaring met het vinden van ondergrondse parkeergarages in de BAG/BGT? Dit is parkeergarage lammermarkt in Leiden in opentopo (het ronde transparante grijze vlak). Die staat wel in de BAG, maar niet in de BGT. Maar uit de BAG kan ik nergens halen dat die ondergronds is…

parkeergagae_lammermarkt

2 likes

Hoi Arendjan,

De contour komt uit de BAG.
Die is geïmporteerd in OpenStreetMap en daar van de tags layer=-1 en parking=underground (en building levels, en capaciteit) voorzien.

Een vrolijk voorbeeld van hoe de OSM-community een basisregistratie kan verrijken dus :grinning:

OpenTopo gebruikt geen gebouwdata uit OpenStreetMap; het is louter BAG. Het handmatig markeren van dergelijke ondergrondse gebouwen in OSM levert bovendien geen landsdekkende consistente kwaliteit op, en wordt door de vrijwilligers ook niet maandelijks bijgehouden. SPOTinfo is momenteel de enige landelijk dekkende bron in Nederland voor ondergrondse BAG panddelen, maandelijks actueel.

Dank. Ga ik zeker even naar kijken! Ik zag dat de combi van BGT en BAG ook wat indicaties kan geven van ondergrondse gebouwen: een gebouw in de BAG dat niet in de BGT zit is een indicatie van een ondergronds gebouw. BGT_BAG

Precies, maar het kan ook overhang betekenen: gebouwen die op pijlers staan hebben in de BAG een groter vlak dan in de BGT.

Ik denk dat je inderdaad de meeste kans maakt door BAG en BGT te combineren. In de BGT kun je de BAG Pand id’s vinden, en (ik heb het zelf niet gecontroleerd) ik vermoed dat voor ondergrondse panden de relatieve hoogteligging op -1 staat. Overhangende bouwwerken zou ik dan >0 verwachten, maar zoals gezegd: ik heb er (nog) niet naar gekeken. Ik weet dus niet of dat inderdaad zo is, maar dan heb je een goede kans van slagen.

Overigens raak je hier wel weer aan een teer punt van de basisregistraties: welke is er nou het meest authentiek? Blijkbaar geen van beide, want om een compleet beeld te krijgen heb je beide nodig. Beetje apart (zoals wel meer zaken in de basisregistraties een beetje apart of een beetje dubbel zijn :wink: )

@sbjager er lopen initiatieven v.w.b. de samenhang:

1 like

:slightly_smiling_face: Dankjewel Jeroen, daarvan ben ik op de hoogte, ik ben lid van 1 van de werkgroepen :wink:

1 like