Onderzoek visualisatie kwaliteitsklasses op de Kadastrale kaart

Geachte gebruiker van de Kadastrale kaart

Het Kadaster weet van elk perceel en elke grens exact waar deze ligt. Deze gegevens worden onder andere gepresenteerd op de Kadastrale kaart. De grenzen die daarop zijn afgebeeld zijn een grafische weergave. Deze weergave wijkt per definitie af van de werkelijke grens in het terrein.

Het Kadaster heeft de langere termijn ambitie om de Kadastrale kaart nauwkeuriger en eenduidiger te maken, zodat er meer waarde aan kan worden ontleend. Vooruitlopend daarop gaat het Kadaster met kwaliteitsklassen aangeven in hoeverre de ingetekende grenzen op de kaart af kunnen wijken van de werkelijke grenzen in het terrein. Dat doen we in onze Kadastrale kaart open dataset (verkrijgbaar in PDOK) via data en visualisatie.

Wij hebben voor de visualisatie twee ontwerpen uitgewerkt die we graag aan u, als gebruiker van die Kadastrale kaart, willen voorleggen. De vraag die wij daarbij hebben is welke wijze van presentatie voor u het meest bruikbaar is en waarom.

Wilt u ons helpen door uw mening te geven over welk ontwerp uw voorkeur heeft? Met onderstaande link komt u bij de vragenlijst op de website van het onderzoeksbureau MWM2. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag.

Klik hier om de vragenlijst te starten

Alvast bedankt voor u medewerking.

Met vriendelijke groet,
Productteam Kadastrale kaart

1 like