Onjuist datatype in DescribeFeatureType voor datum

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wfs/v4_0?request=describefeaturetype&service=wfs&version=2.0.0

Geeft onjuist datatype voor datum-velden:
beginGeldigheid
tijdstipRegistratie
objectBeginTijd
LV-publicatiedatum

Waardoor generieke software niet automatisch het juiste datumformaat kan toepassen.

We weten van dit probleem en het staat op onze TODO lijst. Er komt een nieuwe versie van deze service waarin we (o.a.) dit issue gaan oplossen.

Met de komst van de DKKv5.0 wordt deze fout opgelost.

1 like

Wanneer komt die?

Het lag in de planning om in 2022 de DKK V5.0 te publiceren. Echter door diverse technische aanpassingen en ontwikkelingen in het productieproces loopt dit vertraging op en wordt het 2023. We zijn druk nu bezig met het analyseren van de ontwikkelingen en de bijbehorende nieuwe planning. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we dit communiceren.

2 likes