Ontbrekende hoogte in DTB

De DTB databron die via PDOK wordt geserveerd, lijkt wijzigingen te hebben ondergaan (en niet hier vermeld helaas).

In ieder geval 2 wijzigingen: aantal geretourneerde objecten in de WFS en het ontbreken van hoogtegegevens.

Het lijkt erop dat het aantal objecten in een aanroep sterk is teruggebracht, tot 1000 stuks. Andere databronnen hanteren 10.000 dacht ik. Is dat met een reden gedaan?

Het tweede vind ik problematischer, het lijkt of er door een fout geen hoogten meer worden geleverd:

De Z-waarde is nu overal 0.000000

Bij de verwerking naar AutoCAD ontbreken ook de hoogten bij de hoogtepunten:

Wat natuurlijk erg raar staat.

Iemand die hier iets over kan zeggen?

1 like

@Anton Bedankt voor je signaleringen. Ik heb contact gehad met Rijkswaterstaat over de foutieve Z-waardes. Door een fout in de levering zijn de juiste Z-waardes niet meegekomen in de aanlevering aan PDOK. Ze gaan bezig om dit te herstellen.
Voor wat betreft het aantal op te vragen objecten per WFS request heb ik nog geen antwoord, daar kom ik op terug zodra ik meer weet.

3 likes

@Anton We hebben het even uitgezocht en het limiet voor het aantal op te vragen objecten van deze WFS staat sinds zijn release (februari dit jaar) op 1000. Dit is een standaard limiet die we voor onze WFS’en hanteren. Wel is het zo dat de DTB services die op onze oude omgeving draaiden (https://geodata.nationaalgeoregister.nl/digitaaltopografischbestand/wfs) een limiet van 15.000 objecten hadden. Met de migratie naar de cloud is dit teruggezet naar een standaard limiet van 1000. Loop je tegen problemen aan door de limiet van 1000 objecten?

1 like

Bedankt voor het uitzoeken! Is geen probleem, kan door paginering alles gewoon ophalen maar dan klopt mijn herinnering dus wel dat het vroeger meer was :slight_smile:

Als de hoogte waarden weer terug zijn dan ben ik (en alle andere gebruikers) weer tevreden!

:+1:

Tijd gaat snel, intussen een half jaar verder. De hoogtegegevens zijn nog steeds niet beschikbaar:

Is er een inschatting wanneer dit hersteld wordt?

Hallo Anton,
Ik heb het doorgegeven aan Rijkswaterstaat. Zij gaan over de inhoud. Volgens
Digitaal Topografisch Bestand is het bewust.

Hm vreemd, vroeger was het 3D data.