Onterechte stukjes gemeente?

Hallo,

Ik was bezig met een analyse op het CBS gemeente bestand toen me opeens opviel dat een aantal gemeenten hele kleine stukjes van een andere gemeente cadeau hebben gekregen.
Ik wilde weten hoeveel buurgemeente elke gemeente heeft (welke gemeenten raken elkaar, als er groot water tussen ligt dan raken ze elkaar niet.)
Dus neem ik het CBS bestand WijkBuurtkaart_2023_v0.gpkg (hier te vinden: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/wijk-en-buurtkaart-2023 en kies gemeenten. Daarna een Filter op Water = Nee.
Na de analyse viel me op dat de meeste Wadden-Eilanden buren hebben, maar ik dacht dat die elkaar niet raken, omdat er groot water tussen ligt. Blijken ze elkaar toch te raken op kleine zandbanken.

Hetzelfde geldt voor de gemeenten Sluis en Vlissingen. Die raken elkaar ook. Overigens maakt Vlissingen het wel heel bont, zie ook het screenshot: alle rode ‘puntjes’ zijn kleine stukjes die om de een of andere reden bij de gemeente Vlissingen zijn gevoegd.

Is dit in werkelijkheid ook zo? Is hier sprake van een fout in de data?
Het CBS baseert deze dataset op de BRK en het Bestand Bodemgebruik. Waar gaat dit mis?

Dat is een gevolg van de combinatie van die twee datasets. De daadwerkelijke gemeentegrens word bepaald aan de hand van de Kadastrale perceelsgrenzen, en gemeenten raken elkaar volgens de officiële grens dus wel degelijk midden op groot water (Almere is een buurgemeente van Hoorn…). De officiële gemeentegrenzen worden gepubliceerd in de Bestuurlijke Gebieden dataset.

Waar het probleem dat jij ziet optreed, is in het van de Bestuurlijke Gebieden afknippen van de grote wateren. Vlissingen heeft dat hele grote watergebied binnen haar gemeentegrenzen, en die uitsteekseltjes zijn waarschijnlijk strekdammen om erosie tegen te gaan, die in de landgebruik-dataset meegenomen worden, en net wel of net niet over de gemeentegrens heen vallen. Zou dus eigenlijk opgeschoond moeten worden, maar da’s een slecht te automatiseren klus heb ik gemerkt.

Ah, ja, dat is inderdaad wat daar gebeurd. Om een of andere reden vindt Sluis het dus prima dat al het water bij de gemeente Vlissingen hoort, maar ligt de grens ( de paarse lijn) inderdaad over stukjes ‘land’ van Sluis.

Het opschonen kan heel makkelijk door bijvoorbeeld die grens op het water iets minder strak langs het land te leggen. Maar ik weet niet of er consequenties zijn voor beide gemeenten als een dergelijke grens iets opgeschoven wordt. Is bijvoorbeeld de Gemeente Vlissingen nu ook aansprakelijk voor het onderhoud en schoonhouden van die kleine stukjes strekdam? Is het budget van openbare ruimte afhankelijk van dit soort m2?

Dat zijn natuurlijk grenzen uit de zestiende eeuw. Mag inderdaad wel eens “opgeschoond” worden. Ik vind de Sluizenaren er kwa water maar bekaaid vanaf komen.
(bekaaid om in schipperstermen te blijven)