Ontwikkelingen 'Verbeter de Kaart'

In dit topic worden de laatste (software) ontwikkelingen gedeeld over de ‘Verbeter de kaart’ website en het terugmeldsysteem. Kijk op www.verbeterdekaart.nl voor de site.

Vanaf 3 april is de nieuwe release van Verbeter de kaart beschikbaar: via een nieuwe contact knop rechtsboven op de site is voortaan de Klantenservice van het Kadaster eenvoudig te bereiken. Verder wordt bij een melding duidelijker getoond wanneer de status is gewijzigd.

Tip: Heeft u vragen over het terugmelden? Kijk dan op de site bij de veelgestelde vragen rechtsboven!

1 like

Vanaf 1 mei is de nieuwe versie van Verbeter de kaart beschikbaar: het is nu mogelijk om een bijlage (bijvoorbeeld een foto of document) toe te voegen bij een terugmelding. Maximaal kunnen 3 bestanden worden toegevoegd bij een terugmelding. Er gelden enkele beperkingen zoals een maximale grootte en bepaalde bestandstypes die niet toegestaan zijn.

Worden deze bijlagen in de toekomst ook via WFS getoond?

Hallo Anton. Dank voor je vraag. Nee, voorlopig zijn daar geen plannen voor. Ook op de Verbeter de kaart site tonen we de bijlagen niet bij de meldingen. De bijlagen zijn vooral bedoeld ter ondersteuning van de bronhouder bij de inhoudelijke afhandeling van de melding.

Vanaf 29 mei is de nieuwe release van Verbeter de kaart beschikbaar: vanaf nu zullen meldingen met de status Afgerond, Afgewezen of Doorgestuurd naar andere basisregistratie na 60 dagen van de kaart worden verwijderd.

Heeft u een suggestie hoe we het terugmelden verder kunnen verbeteren? We horen het graag!

Vanaf 23 juni is de nieuwe release van Verbeter de kaart beschikbaar: vanaf nu kunt u ook terugmelden op de nieuwe TOP1000 kaart van de BRT. Deze kaart ziet u op zoomniveau 4.

Heeft u vragen? Kijk dan bij de (verbeterde) veelgestelde vragen op de site of dit fillmpje.

Na invoeren van een melding krijg ik een status update bericht met het BGT-meldingsnummer en een link naar de viewer. Ik kan met deze informatie betreffende melding niet terugvinden in de viewer.
Wenselijk zijn 2 aanpassingen:

  1. De link voorzien van het meldingsnummer en direct daarop inzoomen in de viewer
  2. In de viewer kunnen zoeken op meldingsnummer

Beste Arno,

Hartelijk dank voor je melding en suggesties! Wat betreft je eerste wens: dit is terecht. Wij hebben dit punt reeds op onze backlog staan, maar hebben tot nu toe gekozen om andere wensen (bv. recent de bijlagen) eerst op te pakken.

Wat betreft je tweede wens: wij zijn op dit moment bezig met een zoekcomponent waarin je kan zoeken op adres/postcode/plaats e.d. Op termijn zal dit in Verbeter de kaart worden geïntegreerd. Het zoeken op meldingsnummer zien we als een aparte verbetering: dit staat overigens ook op onze backlog.

Ik zal de product owner informeren over je wensen zodat dit wordt meegenomen bij de besluiten wat we gaan oppakken.

Vanaf 23 augustus is de nieuwe release van Verbeter de kaart beschikbaar: aangezien bijna geheel Nederland gevuld is met de BGT, wordt vanaf nu de BRT achtergrondkaart op de zoomniveau’s van de BGT niet meer (eerst) getoond.

Heeft u een suggestie hoe we het terugmelden verder kunnen verbeteren? We horen het graag!

Vanaf 25 september is de nieuwe release van Verbeter de kaart beschikbaar: hierin zijn een aantal technische verbeteringen doorgevoerd.

Heeft u een suggestie hoe we het terugmelden verder kunnen verbeteren? We horen het graag!

Vanaf 25 oktober is de nieuwe versie van Verbeter de kaart beschikbaar: voortaan kunt u in de e-mails die u ontvangt, op een link klikken zodat u direct naar de locatie van uw terugmelding navigeert.

Suggesties voor verbetering? Laat het ons weten!

Mededeling
Bij een terugmelding via Verbeter de kaart dient u een Omschrijving op te geven. Let op: deze omschrijving wordt openbaar gemaakt. Vul hier dus geen persoonlijke gegevens in.

Vanaf 22 januari is de nieuwe versie van Verbeter de kaart beschikbaar: er zijn diverse aanpassingen gedaan waardoor de performance van de site is verbeterd.

Suggesties voor verbetering? Laat het ons weten!

Vanaf 13 juni 20:00 uur is de nieuwe versie van Verbeter de kaart actief: de bronhouderbepaling bij een BGT terugmelding is nu verbeterd. Voortaan wordt op basis van het gevonden BGT object direct de juiste bronhouder bepaald zoals een gemeente, waterschap, provincie of een ministerie. Dit is dan vanaf nu ook direct zichtbaar voor nieuwe terugmeldingen in Verbeter de Kaart, het e-mailverkeer en in de PDOK webservices.

1 like

Er lijkt momenteel wel een wfs te zijn vanuit MMS, daar staan de tms meldingen ook in als het goed is.
https://mms.stichtingsvbbgt.nl/geoserver/MMS/wfs?request=GetCapabilities

Kan er ook een mogelijkheid komen om te zoeken op adres? als we een melding willen maken moeten we nu zoeken door middel van zoomen en dat lijkt me niet nodig

Er lijkt momenteel wel een wfs te zijn vanuit MMS, daar staan de tms meldingen ook in als het goed is.
https://mms.stichtingsvbbgt.nl/geoserver/MMS/wfs?request=GetCapabilities6

Dit is niet de bedoeling. Bijlagen worden bewust niet openbaar gemaakt omdat deze gevoelige gegevens zoals persoonsgegevens kunnen bevatten. SVB-BGT haalt deze functie offline. Mogelijk komt er later een WFS met autorisatiefunctie terug. Ook zal de te ontwikkelen bronhouder API het mogelijk maken voor bronhouders om - geautoriseerd - bijlagen bij terugmeldingen in te zien.

Kan er ook een mogelijkheid komen om te zoeken op adres? als we een melding willen maken moeten we nu zoeken door middel van zoomen en dat lijkt me niet nodig

Dit is een langgekoesterde wens. Verbeter de Kaart is nodig aan vernieuwing toe (ook in technisch opzicht), maar financiering hiervoor moet helaas nog geregeld worden. Bedankt voor het signaal!

2 likes

Naast deze lang gekoesterde wens (ik las hem hierboven ook al), heb ik nog een sterke wens die ik in het land veel hoor: op de mobiele versie de mogelijkheid om gelijk naar de eigen locatie te zoomen. Die is namelijk al bekend binnen het apparaat. Dit maakt het mogelijk om (bijvoorbeeld) beheerders in staat te stellen zonder ingewikkelde applicaties meldingen in de buitenruimte te doen.

Mooie wens, @Edwin . We zijn in voorbereiding van een opdracht om Verbeter de Kaart volledig te vernieuwen. We zullen hierin dan ook het zoeken en deze wens meenemen. Financiering moet nog geregeld worden, maar daarna kunnen we aan de slag!