Open Achtergrondkaart toegevoegd aan de KaartApi

Aan de kaartapi is nu een nieuwe achtergrondkaart toegevoegd. In de wizard zijn nu standaard 3 kaartlagen beschikbaar: de BRT Achtergrondkaart, de Open Achtergrondkaart (van openbasiskaart.nl) en de actuele luchtfoto van PDOK. Door in de url de afkorting OAK (wat staat voor Open Achtergrondkaart) te gebruiken is deze kaart te gebruiken. Natuurlijk kan de kaart ook via de Wizard in de kaart aangezet worden.
Met deze url is de kaartlaag te zien: KaartApi Kaart op maat

Met deze oplevering is tevens een stukje gebruikersmonitoring verwijderd uit de website. Via een stukje JavaScript code van rum-static.pingdom.net werd het gebruik gemonitord. Dat gebeurt nu niet meer.

Daarnaast zijn lagen met niet meer werkende url’s verwijderd uit de lijst met kaartlagen.

2 likes