OpenLayers voorbeelden: het Caribisch deel van het Koninkrijk

Goedenavond,

In het kader van mijn verkenning van OpenLayers heb ik een kaartje gemaakt van het Caribisch deel van ons Koninkrijk: https://twiav.nl/nl/koninkrijk/caribisch-deel-koninkrijk-nederland

En dan valt er iets op: er zijn nauwelijks officiële Nederlandse web services die informatie over dit deel van het Koninkrijk serveren. Er is ongetwijfeld op allerlei plekken officiële informatie beschikbaar, maar deze wordt niet aangeboden via PDOK en/of het Nationaal Georegister. En er is - bij mijn weten - ook geen OpenTopo kaart beschikbaar van de Nederlandse Antillen… Waarom eigenlijk niet?

Anyway, als basiskaart gebruik ik nu maar OSM en voor de luchtfoto heb ik Bing Maps er onder gehangen. Eens kijken hoe snel ik door de gratis credits voor deze luchtfoto van Microsoft heen ben.

De broncode staat op GitHub:

Groet,

Egge-Jan

1 like

Mogelijk dat @Jeroen_PDOK een beter antwoord heeft.

Maar volgens mij doet wij (PDOK) alleen Nederland (dus niet Koninkrijk der Nederlanden) en dan het Europese deel (gezien dingen als INSPIRE wet en regelgeving)

Hoewel goed om te benoemen, de BES eilanden sinds vorige jaar (als ik me niet vergis) wel voor de Kadastrale registratie officieel onder het Kadaster vallen. Maar dat wil niet zeggen dat deze 1,2,3 dan ook in de BRK terechtkomen gezien er een (aparte) Kadasterwet BES is.

1 like

Hoi Wouter,

Dank voor je uitgebreide antwoord. Ja, bestuurlijk is het nogal ingewikkeld in het Caribisch deel van het Koninkrijk, met drie eilanden die een land zijn (Sint Maarten, Aruba en Curaçao) en drie eilanden die een openbaar lichaam zijn (Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

Ik zeg niet dat alle Basisregistraties voor deze eilanden, waar bij elkaar opgeteld minder dan 350.000 mensen wonen, dagvers bijgehouden moeten worden, of dat er elk jaar een hoge resolutie foto gevlogen moet worden. Maar het verbaast mij wel, dat er - vanuit de Nederlandse overheid - helemaal niets aangeboden wordt. (Je hebt waarschijnlijk gelijk dat die taak niet bij PDOK of het Kadaster belegd is.)

Ik zit nu tijdelijk bij een dienst waar gegevens op een satellietbeeld (sentinel 1 of 2) geprojecteerd wordt, om toch maar iets van een luchtbeeld te bieden als ondergrondkaart. Maar ja, een satellietbeeld… als je inzoomt op een eiland dan zie je alleen nog maar vlekken.

Hoe anders is dat in Frankrijk, waar veel overzeese gebiedsdelen gewoon de status van departement hebben, net als de departementen op het vasteland van Frankrijk. En bij de Franse IGN worden dus ook allerlei data aangeboden met betrekking tot deze overzeese territoria.

Ons land Sint Maarten beslaat maar de helft van een eiland, de andere helft hoort bij Frankrijk. En dan wordt het leuk: van dit Franse deel wordt bij de IGN een kaart aangeboden, waarbij de zuidelijke, Nederlandse helft van het eiland op grotere schaalniveaus niet ingetekend is. Voor de Franse luchtfotoservice geldt dat niet: daarop is Sint Maarten wel - in redelijke resolutie - zichtbaar. Het was de Fransen blijkbaar te veel werk om dat stuk van de foto helemaal te blurren.

Zie Sint Maarten in het Franse géoportail.

Groet,

Egge-Jan

Kadasterwet BES

[…]

Artikel 7

 1. De Kadasters hebben, onverminderd het bepaalde in andere wettelijke voorschriften, tot taak:
  a. het houden van de openbare registers;
  b. het houden en bijwerken van de kadastrale registratie;
  c. het in stand houden van een net van coördinaatpunten;
  d. het in stand houden van geografische gegevens bestaande uit een eilanddekkend topografisch bestand op een schaalniveau van 1:10.000;
  e. het houden en bijwerken van een registratie voor schepen;
  f. het houden en bijwerken van een registratie voor luchtvaartuigen;
  […]

Staatsblad 2020, 149 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Topografische kartering is weldegelijk een benoemde taak in de Kadasterwet BES (art. 7.1d). Met deze wet zijn de kadasterkantoren op de BES-eilanden per 1 januari 2021 onder het Kadaster komen te vallen. Vooralsnog ligt de prioriteit echter bij de eigendomsregistratie (art. 7.1a, b, e en f) en de geodetische infrastructuur (art. 7.1c). Bij dat laatste ben ik persoonlijk betrokken. Naast coördinaten van driehoekspunten in de eilandstelsels gaat dat om het beschikaar stellen van nauwkeurige coördinaattransformatie met WGS84/ITRF2014 (o.a. zodat de eilandstelsels ook in GIS-software komen) en GNSS-referentiestations voor RTK-metingen.

1 like