Ophalen van bestemmingsvlak details met planId en vlakId faalt

Sinds vandaag merk ik dat het ophalen van bestemmingsvlakdetails behorend bij een bestemmingsplan en bestemmingsvlak faalt. Alhoewel planId en vlakId eerder teruggegeven zijn resulteert vervolgens de daarop volgende API call in een 404 not found …

QUERY Q7 GET not found retry …: {“https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v3/plannen/NL.IMRO.02130000BPBG700000VA01-/bestemmingsvlakken/EP459364”,
[],
[
{“Accept”, “application/json”},
{“Accept-Crs”, “epsg:28992”},
{“X-API-Key”, “…”}
], [params: []]}

met volgende response …

HTTP Q7 RESPONSE …: “{\n “title” : “No results found”,\n “status” : 404\n}”

Had aanvankelijk de Accept header op “application/hal+json” staan maar het betreft hier een enkel niet geïndexeerd object. Beide varianten resulteren in een 404 not found.

Ik kan het probleem reproduceren. We gaan er direct naar kijken en zullen het hier melden als het probleem verholpen is.

Een deel van het probleem is verholpen.

Planobjecten van plannen werden gezocht op basis van het gml:id attribuut uit de GML. Dit lijkt in IMRO2006 plannen echter niet altijd overeen te komen met de waarde van <imro:identificatie>, waar dit voor IMRO2008 en IMRO2012 wel het geval is. IMRO2006 planobjecten worden nu weer gezocht op het identificatie veld.

Helaas is er nog een probleem met het opbouwen van een aantal indices. Hierdoor is precies het planobject dat je probeerde op te vragen niet vindbaar, maar bijvoorbeeld https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v3/plannen/NL.IMRO.02130000BPBG700000VA01-/bestemmingsvlakken/EP459359 wel. Een oplossing hiervoor wordt nog gezocht.

1 like

Hallo Robin,

Er verschijnen geen foutmeldingen meer. Volgens mij is het verholpen. Bedankt!

John