Ophalen van perceel bestemming volgens bestemmingsplan

Kan iemand mij op weg helpen om via een JSON API de bestemming van een perceel te achterhalen volgens het bestemmingsplan?

Momenteel gebruiken we de via panden aan verblijfsobjecten gekoppelde verblijfsfuncties via individuele bevraging van de BAG v2.

We willen dit aanvullen met de bestemming volgens het bestemmingsplan via een individuele bevraging middles perceel kadastraleGemeentecode, sectie en perceelnummer.

Paar vraagjes om te bepalen vanaf welk punt deze vraag beantwoord kan worden:

Heb je de juiste API al gevonden?
Heb je al iets geprobeerd?
Op basis van welke gegevens uit de BAG wil je de bestemmingsvlakken zoeken? Kadastrale gemeentecode, sectie, en perceelnummer zitten (voor zover ik weet) niet direct in de ruimtelijke plannen.

Haal via BRK v1 Percelen de bijbehorende BAG v1 Panden op en vervolgens BAG v1 Verblijfsobjecten en uiteindelijk BAG v2 Verblijfsobject gebruiksdoelen.

Wat ik nog extra zoek is de bestemming zoals aangegeven op ruimtelijkeplannen.nl. In plaats van een heel bestemmingsplan zou ik graag per perceel alleen en enkel de bestemming volgens het bestemmingsplan willen weten.

Kan dat via het in Ruimtelijke plannen opvragen - Ontwikkelaarsportaal genoemde API endpoint https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/
api/opvragen/v3/ ? Zonder API-key krijg ik momenteel een 404 not found.

Of anders misschien via de locatieserver?

https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v3 is inderdaad de API die je zoekt. Op het basepath kan je zonder API-key de OpenAPI specificatie al inzien. Voor de rest zul je een API-key moeten aanvragen.

Voor het ophalen van een bestemmingsvlak zal je eerst moeten weten wat het geldende bestemmingsplan op de locatie van je perceel is. Dit kan je opvragen op het /plannen/_zoek endpoint met regelstatus=geldend, regelbinding=burgerbindend, en als zoekgeometrie het perceel (of een punt daarin).

Zodra je het plan hebt gevonden, kan je op het /_zoek endpoint zoeken met dezelfde zoekgeometrie, en planId en planobjecttype parameters ingevuld met respectievelijk het id van het geldende plan uit je eerste request, en “enkelbestemming,dubbelbestemming”. Als het goed is, krijg je daar dan het id van je gezochte bestemmingsvlak uit. Deze kan je dan vervolgens opvragen via de self-link uit de laatste respons.

Bedankt Robin. Ik ga een key aanvragen en we gaan het uitproberen. Zal terugmelden of het al dan niet gelukt is.

Ik gebruik hiervoor
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/rest/search/plannen/xy//
dan krijg je de plannen, en als je de plandetails wil weten (dus de echte bestemmingsvlakken), dan is de volgende request
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/rest/bestemmplangebied/id//xy//?buffer=0.21

Let op dat niet alle gemeenten alles online hebben staan, soms kun je alleen maar pdf’jes krijgen van een gebied. DIe kun je vinden via
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/plannenservice/plannen//documentverwijzingen/
en de pdf’s zelf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents//

Je kunt de centroide van een perceel gebruiken, ik gebruik de x en y van een vbo meestal (zoekingang = adres in mijn ui)

Dag Stefan,
Graag wil ik jou, en de overige lezers, er op wijzen dat PCP-plannen alleen een plancontour met PDF hebben. Wettelijk is dit toegestaan conform de Wro en bijbehorende IMRO-standaarden. De gemeenten hebben de plannen dus wel online staan maar ze zijn niet digitaal ontsluitbaar. Ook hebben ze geen formele juridische status. Het papieren plan is de geldende versie en juridisch bindend. Dit laatste geldt geldt ook voor de IMRO2006-plannen.
Voor IMRO2008 en IMRO2012 geldt wel dat deze geheel digitaal beschikbaar moeten zijn met een complete plankaart in GML. IMRO2008 en IMRO2012 hebben ook een juridische status.
Verder geldt dat plannen altijd een bepaalde stapeling hebben; meerdere opvolgende versies van hetzelfde plan (bv voorontwerp, ontwerp en vastgesteld) maar ook meerdere verschillende plannen boven elkaar (bv combinaties van bestemmingsplannen met inpassingsplannen of parapluplannen). Daarbij wordt voor IMRO2008 en 2012 ook nog gebruik gemaakt van dossiers met een bijbehorende dossierstatus. Deze bepalen in combinatie met de planstatus wat de juridische werkelijkheid is.
Voor IMRO2006 en PRPCP2008 (Plancontour en PDF) geldt dat alleen de planstatus beschikbaar is maar zoals hiervoor al gemeld kunnen aan de inhoud van het plan geen rechten ontleend worden.

Om terug te komen op jouw eerste vraag; ‘de’ bestemming bestaat niet altijd, vaak is het een combinatie van verschillende bestemmingen welke in samenhang met elkaar bekeken moeten worden. In Ruimtelijkeplannen.nl hebben wij daarom een keuzehulp geïmplementeerd waarbij de gebruiker ondersteund wordt in de wirwar aan plannen op een specifieke locatie.

Ben aan de slag gegaan met de https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/
api/opvragen/v3/ API.

Het lukt me om de planId’s van de bestemmingsplannen via plannen/_zoek op te halen om vervolgens de bestemmingsvlakken via plannen/%{planId}/bestemmingsvlakken op te halen. Dat zijn er in sommige gevallen wel heel erg veel.

Eigenlijk wil ik alleen de BAG verblijfsobjecten gebruiksdoelen checken met het bestemmingsplan. Ruimtelijkeplannen.nl suggereert dat daar alleen de enkelbestemmingen voor nodig zijn.

Zou er een optie { “planobjectType”: [ “enkelbestemming”, “dubbelbestemming” ] } toegevoegd kunnen worden zodat ik met { “planobjectType”: [ “enkelbestemming” ] } veel gerichter kan zoeken?

Of, is er misschien een ander alternatief?

Dit

Ahhh … nu zie ik het … het is de algemene _zoek methode en daar staan queryPlanId en planobjectType als parameters bij. Was abuis. Keek naar plannen/_zoek en kon de parameters niet vinden.

Goed lezen blijft een kunst :slight_smile:

Krijg nu dit resultaat …

QUERY GET …: {“https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v3/_zoek?page=1&queryPlanId=NL.IMRO.0213.BPBG700010-va01&planobjectType=enkelbestemming”,
[],
[
{“Accept”, “application/hal+json”},
{“Accept-Crs”, “epsg:28992”},
{“X-API-Key”, “…”}
]}
RESPONSE BODY: %{
“error” => “Not Found”,
“message” => “No matching handler”,
“path” => “/_zoek”,
“requestId” => “67c8ed29-248471”,
“status” => 404,
“timestamp” => 1596544840692
}

Heb jij enig idee wat er fout gaat?

Je doet een GET terwijl het /_zoek endpoint alleen POST ondersteunt

Ahh ja, met een upload van _geo. Had je al gezegd maar lees ik nu pas in ReDoc. Moet nog wennen aan de OpenAPI spec.

Ga het uitproberen. Bedankt!

Krijg geen toegang tot de API zowel via mijn laptop als via Run Curl Commands Online. Beiden eindigen in een timeout.

curl -d “{”_geo":{“intersects”:{“coordinates”:[6.123097264,52.148473],“type”:“Point”}}}" -H “Content-Type: application/json” -X POST -H “X-API-KEY: …” -H “Accept-Crs: epsg:28992” -H “Accept: application/hal+json” “https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v3/_zoek?page=1&planobjectType=enkelbestemming&planId=NL.IMRO.0213.BPBREEPPARK10000-VA01

Heb jij een verklaring? Kan je het even uitproberen?

Krijg nu wel een response namelijk ene lege lijst []. Waarschijnlijk netwerk problemen.

Ik krijg ook een lege lijst. Zou je iets anders verwachten?

Op het punt dat je zoekt, ligt alleen een gebiedsaanduiding van het plan waarin je zoekt.

Probeer de info via API te kriigen van NL.IMRO.02130000BPBG700000VA01- in https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view

Namelijk Enkelbestemming Bedrijf (niet agrarisch) en Enkelbestemming Wonen.

De plannen die ik vind zijn …

NL.IMRO.0213.BPBREEPPARK10000-VA01
NL.IMRO.0213.BPBG700010-va01
NL.IMRO.02130000BPBG700000VA01-

Je zoekt nu op een punt waar meerdere plannen geldend zijn, een situatie die Merijn al aan zag komen.

Uit een request naar /plannen/_zoek?regelBinding=burgerbindend&regelStatus=geldend krijg je 3 plannen. Die kunnen allemaal bijdragen aan de juridische werkelijkheid op het punt waar je zoekt.

Als ik de bestemmingsvlakken individueel op haal krijg ik …

“bestemmingsfuncties” : [ {
“bestemmingsfunctie” : “werken; niet zijnde dienstverlening; agrarische bedrijvigheid; grondgebonden”,
“functieniveau” : “hoofdfunctie”
}

Dit is toch wel agrarisch! Ruimtelijkeplannen.nl zegt van niet.

Wonen kan ik niet terugvinden.