Over de categorie Terugmeldvoorzieningen

Het kan zijn dat er iets niet klopt in een dataset. Heeft u iets geconstateerd? Doe dan een terugmelding! Voor veel belangrijke registraties is er een terugmeldproces ingericht. Voor datasets waarvoor dit niet geldt, kan je een topic aanmaken in dit forum. Voor de volgende datasets is er een terugmeldvoorziening:

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Op de BAG kan je terugmelden via de BAG viewer: https://bagviewer.kadaster.nl/. Om te kunnen terugmelden op de BAG moet je inzoomen totdat de BAG verschijnt. Voor meer informatie zie: Fout in BAG melden - Kadaster.nl zakelijk

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Op de BGT kan je terugmelden via Verbeter de Kaart: https://www.verbeterdekaart.nl/. Om te kunnen terugmelden op de BGT inzoomen totdat de BGT verschijnt. Voor meer informatie zie de ‘veelgestelde vragen’ op deze website.

Basisregistratie Kadaster (BRK)
Op o.a. de kadastrale kaart kan je terugmelden door het invullen van een webformulier, zie: https://www.kadaster.nl/BRK-terugmelden.

Basisregistratie Topografie (BRT)
Op de BRT kan je terugmelden via Verbeter de Kaart: https://www.verbeterdekaart.nl/. Afhankelijk van het zoomniveau kan je terugmelden op de TOP10 t/m de TOP500. Voor meer informatie zie de ‘veelgestelde vragen’ op deze website en https://www.kadaster.nl/BRT-terugmelden.

BRT achtergrondkaart
De BRT achtergrondkaart wordt samengesteld uit meerdere bronnen, namelijk uit de BRT (TOP10) voor de topografie en de BAG en het NWB voor de straatnamen en de positionering hiervan. Zie hiervoor deze registraties om terug te melden.

Nationaal Wegenbestand (NWB)
Terugmelden op het NWB kan je doen door een e-mail te sturen naar <a href=>­nwb@rws.nl.

Nationaal Georegister (NGR)
Ook op de metadata van het NGR kan worden teruggemeld. Dit kan je doen door de betreffende metadata te openen en rechtsonder op ‘terugmelden’ te klikken.

Zijn er nog meer datasets waarop teruggemeld kan worden? Geef het door om de lijst compleet te maken! Heeft een dataset (nog) geen terugmeldproces ingericht? Maak dan een topic aan en we zullen kijken of we de melding bij de juiste dataleverancier kunnen afleveren.