Overstromingsrisico per regio - WFS/WMS

De viewer van PDOK bevat een dataset met het overstromingsrisico per regio, wat uit deze ingang lijkt te komen: Geo services - PDOK. Mijn vraag is echter of het mogelijk is om deze informatie als datapunten op te vragen per regio (bijvoorbeeld op gemeenteniveau) en hoe een voorbeeldquery er dan uit zou komen te zien?

Een vergelijkbare vraag is gesteld in 2020 op Overstromingsgevoelige / laaggelegen gebieden Nederland | Data overheid, maar dit lijkt vooral ingestoken op een kaartlaag en niet een query.

Hallo Daan,

Ik vraag me af wat je probeert te bereiken. Het eenvoudige, en veel te kort door de bocht antwoord is nee, want het betreft vlakken. Je kunt wel ophalen welke overstromingvlakken over een bepaalde gemeente heen liggen bijvoorbeeld, maar dan gaat het niet om datapunten.

Dus wat is de vraag die je hiermee wilt beantwoorden?
Het is vrij simpel om bijvoorbeeld voor een wijkgeometrie aan de WFS te vragen welke ‚ÄúROR potentieel significant overstromingsrisico EU2018 vlakken‚ÄĚ over die wijk heen vallen, daar kan ik je wel een voorbeeldje van geven. Je zou zelfs, als het om punt-lokaties gaat (een adres wellicht?), de GetFeatureInfo van de WMS kunnen gebruiken om te kijken onder welk overstromingsrisico dat adres valt (kan ook met de WFS), maar om een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven is de achterliggende informatievraag wel handig om te weten.

1 like

Hi Stefan,

Bedankt voor je snelle reactie! Exact wat je hier formuleert als ‚ÄúJe zou zelfs, als het om punt-lokaties gaat (een adres wellicht?), de GetFeatureInfo van de WMS kunnen gebruiken om te kijken onder welk overstromingsrisico dat adres valt (kan ook met de WFS)‚ÄĚ is de bedoeling. Op basis van een adres (postcode + huisnummer, lat/lon, x/y) bepalen binnen welke categorie van overstromingsrisico dit adres valt. Dit zal dan waarschijnlijk neerkomen op het vaststellen van binnen welk polygon de co√∂rdinaten vallen, maar heb jij hiervoor een voorbeeldrequest?

Ah, ja, dat is dan inderdaad het antwoord.

Niet direct, maar zal er ff eentje maken. Ik heb wel andere voorbeelden op andere WFSsen, maar omdat details nog wel eens kunnen verschillen zal ik die even aanpassen op deze WFS.

Ik ben erg benieuwd wie de toelichting bij deze data geschreven heeft, dit is volledig onleesbaar voor een leek en zelfs dan moet je nog de rapporten induiken. Voor dat laatste heb ik geen tijd, dus bij deze een mogelijk onnodige opmerking.

Voor dijken is een overstromingskans bepaald, als in: Eens per zoveel jaar zouden ze mogen overstromen (dit wordt gedaan op basis van hoeveel een dijk beschermd. Een dijk die Amsterdam beschermd heeft dus een veel hogere norm dan een dijk die een stukje landbouwgebied beschermd). Een 1/1500 dijk zou dus, in theorie, eens in de 1500 jaar doorbreken. De dijken worden in de LBO1 (Landelijke beoordeling, eerste ronde) getoetst aan die normwaarde. Ik vermoed dat die normwaarde gehanteerd is als overstromingskans (dat moet haast wel). Dat is dus de theoretische overstromingskans.

Uit de LBO1 beoordeling blijkt dat heel veel dijken die norm niet halen, daarom worden ze ook versterkt. De realistische overstromingskans is dus veel groter dan in de meeste datasets wordt weergegeven, dat zal hier waarschijnlijk ook zijn. Als je in een specifiek gebied ge√Įnteresseerd bent moet je eigenlijk de beoordelingsrapporten van de dijken die dat gebied beschermen opvragen. Het si de beoordeling dat deze informatie ook ontsloten wordt in het Waterveiligheidsportaal.

Ik ga er even van uit dat je de coordinaten van een adres kunt ophalen, eventueel vind je in deze post een voorbeeld met gebruik van de Locatieserver.

Het is altijd belangrijk om de Capabilities te bekijken, voor de specifieke featurenaam en de naam van het geometrie attribuut.
Als je die coordinaten hebt (en de rest van de info), dan bouw je de url om de wfs te bevragen als volgt op:

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico2018/wfs/v1_0?
service=WFS
&version=2.0.0
&request=GetFeature
&typename=richtlijnoverstromingsrisico2018:ror_risico_eu2018_v_ab
&outputFormat=json
&filter=
<ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
 <ogc:Contains>
  <ogc:PropertyName>geom</ogc:PropertyName>
  <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:28992">
   <gml:pos>132743 517879</gml:pos>
  </gml:Point>
 </ogc:Contains>
</ogc:Filter>

Hiermee krijg je een json terug, je kunt ook (zie de Capabiltities) gml en xml opvragen als dat beter werkt in jouw software. Ik kopieer een stukje van het antwoord, de geometrie van deze is nogal groot:

{
"type": "FeatureCollection",
"name": "ror_risico_eu2018_v_ab",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::28992" } },
"features": [
{ 
"type": "Feature", 
"id": 4,
"properties": { "objectid": "4", 
"et_id": "4", 
"localid": "NLRN_B", 
"namespace": "nl.nz-apsfr",
 "beginlife": "2018\/12\/12 00:00:00+00", 
"qualitval": "Area of Potential Significant Flood Risk", 
"quantival": "0", 
"uom": " ",
 "relzoneid": "NLRN", 
"relzonsche": "euUoMCode",
 "name": "Rijn type B - beschermd langs hoofdwatersysteem", 
"country": "NL", 
"id": "4", 
"shape_length": "37.1015505864539", 
"shape_area": "1.98647937125785" }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": <snip>

je ziet dat het een featurecollection is, het kan dus zijn (als er ergens overlap is) dat je meer dan 1 vlak terug krijgt.

Overigens, terzijde: de geometrie die ik hiermee terugkrijg, heeft maar liefst 15 decimalen! in RD! :scream:
Kunnen moleculen ook overstromen?