PDF koppelen aan een laag

Bij mijn opdrachtgever maken wij gebruik van QGIS om bepaalde gebieden aan te duiden.
Bij het gebied hoort ook een pdf bestand met de regels die voor dat gebied gelden.

Hoe kan ik een PDF koppelen aan een layer/polygon

"
In the 3.10 version, you don’t need to convert the PDF to another format. I have just imported it as a new raster layer. It works."

Volgens mij is dit was je zoekt

Volgens mij wil je het document openen als je in QGIS op een object klikt. Dat kan met een “action”:

Erg bedankt voor de tips