PDOK Ruimtelijke Plannen GMLs meest actuele data

Goede middag,

Als ik de Ruimtelijke Plannen Bouwvlak en Maatvoering GML data van PDOK download en in GIS inlees valt mij op dat geometrien van dezelfde ID overlappen. Kan iemand mij helpen om de meest actuele geldende gegevens uit de data te halen? Ik neem aan dat ik zowiezo dien te filteren op historisch = false? Dien ik vervolgens verder te filteren door middel van planstatus, dossierstatus en datum? Oftewel hoe krijg ik dezelfde resultaten als wanneer ik Ruimtelijkeplannen.nl of https://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services gebruik?

Alvast bedankt!

Hartelijke groet,

Jelmer Oosthoek

Hallo Jelmer,

Ik vermoed dat je de dataset van PDOK (atomfeed) gebruikt. Klopt dat? Zo ja dan is het goed om te beseffen dat dit altijd de dataset is die iedere maand wordt geactualiseerd (altijd status 1e van de maand). De wms en wfs van RPnl zelf, beginnend met afnemers.ruimtelijkeplannen.nl, is altijd actueel.

Dan mbt jouw vragen; historisch is een apart label die bevoegde gezagen kunnen gebruiken om een plan niet bevraagbaar te maken in de viewer van RPnl, deze plannen hebben ook geen juridische betekenis meer. Om alleen de laatste versie van een plan op te halen moet je kijken naar de hoogste planstatus, eventueel in combinatie, met de datum. Echter er zijn ook situaties waarbij je bijvoorbeeld meerdere vastgestelde versies van hetzelfde plan in combinatie met elkaar moet bekijken. De plannen zitten in een dossier en de dossierstatus zegt eea over de juridische status van het plan zoals is deze in werking, is deze niet in werking, is deze in voorbereiding of is deze gedeeltelijk in werking. Het informatiemodel en de methodiek is daardoor erg ingewikkeld en niet eenvoudig en uniform uitlegbaar. Mede om deze reden heeft RPnl een keuzehulp geïmplementeerd om gebruikers te ondersteunen indien op eenzelfde locatie meerdere plannen aanwezig zijn. Op de website van Geonovum kun je meer informatie vinden over ondermeer de RO-standaarden; RO Standaarden – Ruimtelijke Ordening | Geonovum

Tot slot; de Omgevingswet is aanstaande en daarmee gaat RPnl inclusief bijbehorende services wijzigen. De Omgevingswet, feitelijk het DSO-LV, voorziet in een open stelsel voor derden waaronder API’s. Voor de ruimtelijke plannen is er een aparte API. Deze voorziet in alle ruimtelijke plannen die ook via RPnl beschikbaar zijn inclusief historisch gelabelde plannen. Meer info over deze API tref je hier aan; Ruimtelijke plannen opvragen - Ontwikkelaarsportaal.
Vanaf inwerking treden Omgevingswet, voorzien 1 juli 2023, moeten de ruimtelijke plannen bekeken worden in combinatie met de omgevingsdocumenten. Dit wordt ondermeer ingevuld door de nieuwe viewer om het DSO te ondersteunen, namelijk de Viewer Regels op de kaart in het Omgevingsloket. Zie de predroductie-omgeving Omgevingsloket. Deze bevat alle ruimtelijke plannen in combinatie met omgevingsdocumenten bestaande uit de zogenaamde bruidsschat en oefencontent.

Hopelijk heb ik je hiermee enigszins op weg kunnen helpen.

Beste @MerijnKerlen,

Dank voor je uitgebreide uitleg. Het klopt, ik heb het over de atomfeed. Begrijp ik het goed dat vanwege de Omgevingswet deze atomfeed zal komen te vervallen? Hoe kan ik in de toekomst dan de volledige ruimtelijke plannen data als GIS data downloaden voor heel NL?

Je noemde de hoogste planstatus, heb je wellicht een opeenvolging in hoogte van mogelijke planstatussen? In IMRO2012-v1.2.pdf op p138 zie ik:
image
Is dat een opeenvolging in hoogte?
In de data zie ik ook nog statussen terug van IMRO2006 en IMRO2008 zoals vigerend en onherroepelijk, wat is daar de opeenvolging?

Hallo Jelmer,
De atomfeed van PDOK zal voorlopig nog blijven bestaan. Echter vanaf in werking treden Omgevingswet (IWT) geeft deze een incompleet beeld. Immers de omgevingsdocumenten (onderdeel Omgevingswet) zitten hier niet in. Bovendien is het de vraag in hoeverre bevoegde gezagen de planvoorraad van hun ruimtelijke plannen actueel houden vanaf IWT. Om deze reden wordt geadviseerd om vanaf IWT gebruik te maken van de DSO-LV API’s.

geconsolideerd heeft geen juridische status, dit is meer een serviceproduct. Wat je hierbij vaak ziet is dat de overheid bv een complete structuurvisie publiceert welke na enige tijd een extra structuurvisie met een aanvullend thema er bij krijgt. Je hebt dan met 2 visies te maken die je gezamenlijk moet bekijken. Als serviceproduct publiceren ze dan ook een geconsolideerde versie waarbij deze beide worden samengevoegd. Voor de juridische status moeten gebruikers gebruik maken van de afzonderlijke visies, die zijn immers ter inzage gelegd en vastgelegd en ook als bekendmaking gepubliceerd. De geconsolideerde versie is niet door bv de raad vastgelegd en is ook niet ter inzage gelegd. Hiervan is dan ook geen bekendmaking.
Planstatus onherroepelijk heeft betrekking op IMRO2008 en PRPCP2008. Voor IMRO2008 is deze status opgevolgd door de dossierstatus. De dossierstatus is geïntroduceerd tegelijk met IMRO2012 en is met terugwerkende kracht ook toegepast voor IMRO2008. IMRO2006 en PRPCP2008 kennen geen dossiers.

Niet voor de eerste, en ik vrees ook niet voor de laatste keer:

Dit is waarom een goede beschrijving/handleiding van de data zo ongelooflijk belangrijk is. Die ontbreekt. Hoe moet de leek dit weten?

Eens met Michiel. Dit vereist een goede beschrijving van de data, juist vanwege de juridische status van bestemmingsplannen.
En daarmee word de semantiek ook van groot belang: wat is de hoogste status als het om een lijstje met tekstuele termen gaat? Alfabetisch? ASCII waardes van de karakters? of zit er ergens nog een numerieke waarde achter die je ascending of descending kunt sorteren? En waar kunnen we dat dat vinden?

Omdat ik ook met enige regelmaat met bestemmingsplannen bezig moet zijn, vind ik het antwoord hierop wel erg interessant namelijk, zo niet essentieel…

1 like

Dit soort lijstjes van waarden, etc liggen allemaal vast in de RO-standaarden (te downloaden bij geonovum).

Pas als het gaat over de specifieke werking van de API’s en services kun je hier niet op terugvallen en ben je aangewezen op de documentatie van het aftappunt. Die wil wel eens tegenvallen.

Sorry, maar wat staat hier? (oprechte vraag, ik weet niet wat je wilt zeggen)

digitale ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen zijn opgesteld volgens een informatiemodel. In zo’n informatiemodel staat onder meer beschreven dat er een bestemming wonen bestaat. Ook staat daarin beschreven welke planstatussen er zijn.

Het informatiemodel en een toelichting daarop zijn beschreven in de RO-standaarden die je kunt vinden op de website van geonovum.

De data die in de ruimtelijke plannen zijn vastgelegd worden ontsloten via API’s waaronder WMS- en WFS-services van het aftappunt van ruimtelijke plannen.

Ja, daar was ik al een beetje bang voor.

Volgende (retorische vraag): Er is op PDOK, bij de databeschrijving van de bestemmingsplannen, een goede verwijzing te vinden naar dit deel van de Geonovum site? En uit dit deel van de Geonovum site is snel, duidelijk en met zekerheid de informatie te halen die nodig is om de actuele bestemmingen eruit te filteren zonder dat hier specialistische kennis voor nodig is van de data ofwel ruimtelijke plannen?

Wellicht is het een goed idee om eens op de site van Geonovum te kijken. Naar mijn mening is de documentatie van de RO-standaarden daar goed en eenduidig vindbaar. Indien dat niet het geval was had ik wel een link opgenomen.

Edit: even terugveranderd omdat et antwoord tijdens mijn edit kwam en er anders verwarring ontstaat:
En PDOK is Ok met dit antwoord?

Dat weet ik niet. Ik ben niet van PDOK. Ik probeer geheel belangeloos iemand te helpen.

Jammer dat daar geen waardering voor is.

De zin dat je anders de link er wel bij gezet had deed mij denken dat je betrokken bent (geweest) bij de beschrijving van de data op PDOK.

Als je antwoord als buitenstaanders was: bedankt voor je poging om zaken te verduidelijken.

Ik bedoelde hier te schrijven dat ik de link wel in mijn antwoord had gezet als de betreffende beschrijving moeilijk te vinden was geweest. Gewoon om iemand te helpen, niet omdat ik me daartoe verplicht zou voelen.

Ah, kijk, duidelijk, bedankt in dat geval.

Ik denk dat PDOK hier tekort schiet door niet eens de link bij de PDOK pagina met de ruimtelijke plannen te zetten, en eigenlijk is alleen de link voor de casual gebruiker al veel en veel te weinig.

In mijn omgeving worden de ruimtelijke plannen gebruikt door makelaars, vastgoedontwikkelaars, lokale overheden, regionale overheden, adviesbureaus en verzekeringsmaatschappijen. Je kan van (de meeste) van deze gebruikers niet verwachten dat zij geonovum weten te vinden en al helemaal niet dat ze met die website ernaast uit de atom-feed data de geldende plannen weten te halen.

Data zonder grondige beschrijving is vrijwel nutteloos en eigenlijk alleen maar een risico. Maar dat is PDOK die daar tekort schiet, dat is niet aan jou gericht.

De beschrijving op de website is inderdaad summier en kan uitgebreider. We gaan ermee aan de slag. Bedankt voor de feedback!

Ik zou je willen uitdagen om op PDOK één dataset te vinden met een goede beschrijving. In mijn ogen bevat een goede beschrijving in ieder geval:

  • De actualiteit
  • De wijze van inwinning
  • Een beschrijving van de data inclusief een toelichting bij alle kolomnamen en de waarden. Op zo’n wijze beschreven dat een vraag als in de openingspost van dit topic niet nodig is.

Dit is het minimale dat nodig is om data te kunnen gebruiken.

Voor context (om mee te nemen ter optimalisatie) zijn we benieuwd naar je mening over de beschrijving van de AHN en BAG? Bij de laatstgenoemde is er naast een link naar (externe) documentatie van de bron ook informatie over de inhoud van de services en de updatefrequentie. Zijn deze bijvoorbeeld wel toereikend(er) en/of welke verbeteringen zie je daar?

Bij de services op de website verwijzen we ook naar metadata in het Nationaal Georegister (www.nationaalgeoregister.nl). Hierbij staan de data-eigenaren/aanbieders aan de lat voor het beschrijven van (meta) informatie over de data en PDOK (als serviceprovider) voor het beschrijven van meta) informatie over de services. Hier vind je o.a. de update frequentie, een link naar informatie over de BAG en wanneer de data voor het laatst is bijgewerkt.

We nemen overigens je feedback mee ter bespreking binnen de keten (voor optimalisatie). Concreet als eerste stap zijn we zoals aangegeven bezig met een uitgebreidere tekst voor Ruimtelijke Plannen (samen met de data-aanbieder) op basis van deze feedback.

Daar heel uitgebreid op in gaan kost voor dit moment iets te veel tijd, dus even quick and dirty:

AHN:
Ik mis een link naar AHN.nl en het kwaliteitsdocument van het AHN (en daardoor ook een beschrijving van de nauwkeurigheid an het AHN). Ook kom ik via de PDOK pagina en de links hierop nergens de puntenwolken tegen?

Verder is de beschrijving op PDOK beter dan op het NGR en wat mij betreft prima. Gebruikers en gebruiksdoelen staan erin, wijze van inwinning staat erin.

Niet per se PDOK, wel AHN: Waar je eerst nog heel gemakkelijk de essentiële kaart met inwinjaren per regio kon vinden, kan ik die nu niet met een paar minuten googlen vinden. Deze informatie moet echt direct beschikbaar zijn voor de gebruiker.

BAG::

  • Begint goed met de actualiteit
  • Beperking goed aangegeven
  • Het zou imo mooi zijn om hier ook aan te geven door wie de BAG wordt samengesteld
  • Ik mis het aantal maximaal te bevragen WFS-objecten
  • Ik mis de downloadlink naar de geopackage
  • Over de XML-bestanden achter de atom kan ik echt helemaal niets positiefs zeggen, sorry.