PDOK Suggest API - Postcode + huisnummer

Ik probeer op basis van postcode en (eventueel) een huisnummer de PDOK Suggest API aan te roepen, zie:

 const res = await fetch(
  POK_BASE_URL +
   new URLSearchParams({
    q: `${zipCode}${houseNumber ? `and"${houseNumber}"` : ""}`,
    fq: "type:(adres)",
    fl: "weergavenaam, type, straatnaam,woonplaatsnaam, postcode, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, adresseerbaarobject_id",
    rows: "100",
   }),
  {
   method: "GET",
  },
 );

Echter krijg ik iedere keer een lege array terug. Wat doe ik hier verkeerd?

1 like

Hoi,

Deze url werkt https://api.pdok.nl/bzk/locatieserver/search/v3_1/free?fq=postcode=1014AD&fq=huisnummer=649&fq=type%3Aadres&fl=centroide_ll,centroide_rd,straatnaam,huisnummer,woonplaatsnaam&rows=1&start=0

Ik kan nu niet zien hoe jij je url opbouwt.

Succes.

Ik moet de suggest API gebruiken helaas, dit is de url: https://api.pdok.nl/bzk/locatieserver/search/v3_1/suggest?q=5694ACand"8"&fq=type%3A(adres)&fl=weergavenaam%2C+type%2C+straatnaam%2Cwoonplaatsnaam%2C+postcode%2C+huisnummer%2C+huisletter%2C+huisnummertoevoeging%2C+adresseerbaarobject_id&rows=100

Oke,

dat kan een stuk makelijker probeer deze eens https://api.pdok.nl/bzk/locatieserver/search/v3_1/suggest?q=5694%208&fl=weergavenaam,straatnaam,woonplaatsnaam,postcode,huisnummer,huisletter,huisnummertoevoeging,adresseerbaarobject_id&rows=100.

Jij geeft bij de q= q=5694ACand"8 maar er bestat geen postcode q=5694ACand. als je q=5694AC%208 is het voldoende een spatie codeer je met %20

bij fq=type adres gebruik je () maar dit is voldoende fq=type:adres

dan is dit met type adres wat je zoekt;
https://api.pdok.nl/bzk/locatieserver/search/v3_1/suggest?q=5694%208&fq=type:adres&fl=weergavenaam,straatnaam,woonplaatsnaam,postcode,huisnummer,huisletter,huisnummertoevoeging,adresseerbaarobject_id&rows=100.

bij de fl= gebruik je %2c+ als komma laat het + teken weg. Ik gebruik gewoon de komma als ik de url genereer.
ik hoop dat je zo voldoende weet…

1 like