PDOK WFS bug(je)?

Hoi,

Er zit mogelijk een subtiel bugje in de PDOK Terugmeldingen WFS. Als ik niet-valide parameters aanbied, dan leidt dat niet in alle gevallen tot een foutcode. Met name als de “version” parameter wordt overgeslagen, dan krijg ik een status_code 200 maar wel met een xml exceptie als body.

Ik verwacht eigenlijk een code 400 te zien zoals dat het geval is bij het weglaten van andere parameters, bijvoorbeeld “typenames”.

Volgende Python code reproduceert het probleem:

import requests

url = 'https://service.pdok.nl/lv/bgt/terugmeldingen/wfs/v1_0'
prm = dict(\
  service='wfs',
  #version='2.0.0',
  request='getfeature',
  typenames='bgtterugmeldingen',
  outputformat='application/json')

r = requests.post(url, prm)
print(r.status_code)
print(r.text)

Resultaat wanneer “version” niet wordt meegezonden:

200
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ows:ExceptionReport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" version="2.0.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
 <ows:Exception exceptionCode="MissingParameterValue" locator="version">
  <ows:ExceptionText>msWFSDispatch(): WFS server error. Incomplete WFS request: VERSION parameter missing</ows:ExceptionText>
 </ows:Exception>
</ows:ExceptionReport>

Resultaat wanneer “typenames” niet wordt meegezonden:

400
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ows:ExceptionReport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" version="2.0.0" xml:lang="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 http://schemas.opengis.net/ows/1.1.0/owsExceptionReport.xsd">
 <ows:Exception exceptionCode="MissingParameterValue" locator="typenames">
  <ows:ExceptionText>msWFSGetFeature(): WFS server error. Incomplete WFS request: TYPENAMES parameter missing</ows:ExceptionText>
 </ows:Exception>
</ows:ExceptionReport>

We gaan het onderzoeken en komen er op terug zodra we meer weten. Bedankt voor de feedback!