POST request maken met alle ruimtelijke plannen van gemeente Rotterdam

Ik probeer alle ruimtelijke plannen van de gemeente Rotterdam op te halen met een POST request.

dit zou moeten kunnen met de parameter: “#/components/parameters/beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheidNaam”
op het endpoint:
https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/plannen/_zoek
Een voorbeeld van een post request op dit endpoint zou erg helpen :slight_smile:

Ik heb het al opgelost.

“#/components/parameters/beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheidNaam”

verwijst naar de parameters onder aan het document. de parameter naam is beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid.naam

Verder is een get request afdoende om alle ruimtelijke plannen van een gemeente op te halen