Preflight/OPTIONS request faalt bij Nationaal Georegister

Wanneer ik vanuit onze applicatie een GetFeature request uitvoer op bijvoorbeeld de laag Dubbelbestemming in het nationaalgeoregister, dan krijgt de preflight request een 403 Forbidden status terug, waardoor mijn xhr request niet meer wordt uitgevoerd.

Preflight request:

curl --location --request OPTIONS 'https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms?REQUEST=GetFeatureInfo&QUERY_LAYERS=Dubbelbestemming&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&FORMAT=image%2Fpng&STYLES=&TRANSPARENT=true&LAYERS=Dubbelbestemming&SRS=EPSG%3A28992&TILED=false&CACHEBUSTER=0&INFO_FORMAT=application%2Fjson&feature_count=10000&buffer=10&I=0&J=136&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG%3A28992&BBOX=188277.44%2C428754.87999999995%2C188331.2%2C428808.63999999996' \
--header 'Access-Control-Request-Headers: content-type' \
--header 'Access-Control-Request-Method: GET' \
--header 'Origin: http://localhost:4200'

Wanneer ik handmatig dit request in postman uitvoer en bijvoorbeeld de Access-Control-Request-Method header weglaat gaat het wel goed, dan krijg ik een 200 status terug. Dit lijkt een zelfde probleem te zijn als in een ouder topic beschreven bij de reverse geocoder:

Ik heb het tijdelijk opgelost met een workaround in de code, om de preflight request te omzeilen, maar dat is niet de beste oplossing.

Dank voor de melding. De afhandeling van “Access-Control-Request-Method” lijkt inderdaad niet helemaal correct te zijn voor deze dataset. Je maakt echter nog gebruik van onze oude infrastructuur. De PLU WMS is ook beschikbaar op onze nieuwe cloud infrastructuur en daar werkt CORS naar behoren. Mijn advies is om daarvan gebruik te maken:

curl --location --request OPTIONS 'https://service.pdok.nl/kadaster/plu/wms/v1_0?REQUEST=GetFeatureInfo&QUERY_LAYERS=Dubbelbestemming&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&FORMAT=image%2Fpng&STYLES=&TRANSPARENT=true&LAYERS=Dubbelbestemming&SRS=EPSG%3A28992&TILED=false&CACHEBUSTER=0&INFO_FORMAT=application%2Fjson&feature_count=10000&buffer=10&I=0&J=136&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG%3A28992&BBOX=188277.44%2C428754.87999999995%2C188331.2%2C428808.63999999996' 
--header 'Access-Control-Request-Headers: Content-Type' 
--header 'Access-Control-Request-Method: GET' 
--header 'Origin: http://localhost:4200'

Bovenstaand request geeft netjes 200 OK. Kortom, https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms vervangen door https://service.pdok.nl/kadaster/plu/wms/v1_0.

De https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms URL gaat per 7 dec 2023 uit de lucht. Alle reden om over te stappen, zie: https://geoforum.nl/t/nieuwe-urls-voor-2-datasets-na-cloudmigratie/8400

2 likes

Bedankt, we gaan de url aanpassen!