QGIS - BGT plugin Import crash

Hi allen,

Bij het importeren van een BGT-bestand middels de BGT-plugin in QGis, crasht QGis elke keer.
Het heeft klaarblijkelijk te maken met een access violation, zoals het crash report aangeeft.
Ik twijfel of dit nu hardware gerelateerd is of dat dit met de Plugin zelf te maken heeft.

Iemand die weet waar dit aan kan liggen?

Screenshot:

Rapport:

Report Details

Python Stack Trace

Windows fatal exception: access violation

Current thread 0x000070fc (most recent call first):
  File "C:\Users/nla123/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\BGTImport\bgt_utils\utils.py", line 352 in _process_ORL
    with etree.xmlfile(temp_file) as xf:
  File "C:\Users/nla123/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\BGTImport\bgt_utils\utils.py", line 240 in import_to_geopackage
    _process_ORL(task, base_name, tmp_folder)
  File "C:\PROGRA~1/QGIS32~1.10/apps/qgis-ltr/./python\qgis\core\additions\qgstaskwrapper.py", line 37 in run
    self.returned_values = self.function(self, *self.args, **self.kwargs)

Thread 0x00001f04 (most recent call first):
<no Python frame>

Stack Trace


RtlpWaitOnCriticalSection :
RtlpEnterCriticalSectionContended :
RtlEnterCriticalSection :
xmlGetGlobalState :
_xmlOutputBufferCreateFilenameValue :
xmlOutputBufferCreateFilename :
PyInit_etree :
PyInit_etree :
PyInit_etree :
PyType_GenericNew :
PyInit_etree :
PyObject_MakeTpCall :
Py_gitversion :
PyEval_EvalFrameDefault :
PyEval_EvalFrameDefault :
PyObject_GC_Del :
PyFunction_Vectorcall :
PyVectorcall_Call :
PyObject_Call :
PyEval_EvalFrameDefault :
PyFunction_Vectorcall :
PyFloat_FromDouble :
PyVectorcall_Call :
PyObject_Call :
pdal::StreamPointTable::finalize :
QgsPresetSchemeColorRamp::clone :
QgsTask::start :
QThreadPoolPrivate::reset :
QThread::start :
BaseThreadInitThunk :
RtlUserThreadStart :

QGIS Info
QGIS Version: 3.28.10-Firenze
QGIS code revision: e2edb9c468
Compiled against Qt: 5.15.3
Running against Qt: 5.15.3
Compiled against GDAL: 3.7.1
Running against GDAL: 3.7.1

System Info
CPU Type: x86_64
Kernel Type: winnt
Kernel Version: 10.0.22621

Het is misschien een goed idee om het eens met een klein BGT-zipje te proberen.

Tot nog toe waren dit soort crashes steeds gerelateerd aan relatief slappe computers met grote BGT downloads om te verwerken.