RD via Icon Map in PowerBI - Hoe PDOK mappen?

Hi,
Wij proberen een aantal geo-visualisaties toe te voegen aan Power BI rapportages. Nu heb ik de Icon Map visual geprobeerd, aangezien je daar diverse opties hebt om achtergrondlagen / WMS / tiles toe te voegen, en het zou mogelijk moeten zijn om een ‘niet-standaard’ CRS te gebruiken zodat allerlei RD-gebaseerde data makkelijk te verwerken moet zijn.
Ik krijg het echter niet voor elkaar om de PDOK-achtergrondkaart en RD-datapunten op elkaar uit te lijnen. Mijn vermoeden is dat dat komt door een gebrek aan kennis over CRS-en, en daarmee ook de invoer van een onjuiste mapping voor het RD stelsel.

Heeft iemand toevallig al ervaring met deze (wat mij betreft veelbelovende) plugin voor Power BI, of weet iemand hoe de exacte Proj4 definitie van EPSG:28992 is, inclusief resolutie en origin x/y?
Deze proj4 heb ik al gevonden: +proj=sterea +lat_0=52.15616055555555 +lon_0=5.38763888888889 +k=0.9999079 +x_0=155000 +y_0=463000 +ellps=bessel +units=m +no_defs

Alvast dank!
Eric

Hoi Eric,

Het gebruik van PROJ4 wordt afgeraden omdat deze verouderde PROJ-versie bugs bevat met onnauwkeurigheden tot gevolg. De huidige versie PROJ8 gebruikt andere strings, maar kan ook nog met stings in PROJ4-stijl werken. De PROJ4-string die je hier geeft is echter incompleet omdat er een parameter ontbreekt. Je zult een parameter +nadgrids toe moeten voegen (of een parameter +towgs84 voor een benaderde transformatie). De string in PROJ4-stijl voor de nauwkeurige officiële transformatie RDNAPTRANS™2018 van de NSGI is:

+proj=sterea +lat_0=52.156160556 +lon_0=5.387638889 +k=0.9999079 +x_0=155000 +y_0=463000 +ellps=bessel +nadgrids=rdtrans2018.gsb +units=m +geoidgrids=naptrans2018.gtx +vunits=m +no_defs +type=crs

De benodigde gridbestanden zijn hier te downloaden: RDNAPTRANS - NSGI

Resolutie en andere kenmerken van tiling volgens de Nederlandse richtlijn tiling van Geonovum maken geen onderdeel uit van PROJ-strings. Ik denk dat je die dus op andere wijze moet specificeren. Hopelijk is hier iemand met ervaring met Power BI die weet hoe dat moet. Het kan ook zijn dat specificatie daarvan niet nodig is omdat de tiling automatisch herkend wordt. In dat geval zou je data nu ongeveer 100 meter in noord-zuidrichting fout liggen? Dat valt dan op te lossen met alleen het toevoegen van een parameter +nadgrids of +towgs84.

Groeten, Jochem

1 like

Let op! Om de hoogte helemaal goed volgens RDNAPTRANS™2018 te berekenen moet in PROJ4 de string die ik hierboven noem gebruikt worden. Vanaf PROJ6 moet voor een string in PROJ4-stijl echter een ander gridbestand voor de quasi-geoïde gebruikt worden:

+proj=sterea +lat_0=52.156160556 +lon_0=5.387638889 +k=0.9999079 +x_0=155000 +y_0=463000 +ellps=bessel +nadgrids=rdtrans2018.gsb +units=m +geoidgrids=nlgeo2018.gtx +vunits=m +no_defs +type=crs

Hoi Jochem, dank voor je reactie. Ik heb nog geen tijd gehad om er weer naar te kijken. Zodra ik dat gedaan heb kom ik bij je terug!

1 like