Relatie TMV 2.0 en Terugmelding API

Ben op zoek naar duidelijkheid omtrent de samenhang van diverse terugmeldvoorzieningen:

Wat is de relatie tussen TMV 2.0 (zelfstandige voorziening, beheerd door RvIG en ontstaan uit TMV 1.0 van GBA-V), en de nieuwe Terugmeldingen-API voor BAG, BGT en BRT?
Deze vraag rijst bij mij omdat softwareleveranciers als Centric aangeven dat updates voor hun Digimelding/TMV 2.0 software naast BRP ook andere landelijke voorzieningen als BAG en HR gaan ondersteunen.

En hoe zit het met Digimelding; kan een melder hiermee de Terugmeldingen-API aanspreken of zit daar een applicatie tussen?

1 like

Goede vragen!
De TMV is inderdaad een zelfstandige voorziening van RvIG voor het terugmelden op BRP gegevens van RvIG.
Het onderliggende terugmeldsysteem van de Terugmeldingen API (ook wel TMS genoemd), is een zelfstandige voorziening van het Kadaster voor het terugmelden op BGT, BRT en BAG gegegevens. De websites Verbeter de Kaart en de BAG viewer zijn hierop aangesloten.

Daarnaast heb je dus nog Digimelding van Logius, waarmee je ook op de BRP, NHR en BAG kan terugmelden.

Ik weet niet precies hoe het zit met de TMV, maar in het verleden kon je deze voorzieningen zien als ‘los’ van elkaar. Met de update naar TMV 2.0 wordt het volgens mij mogelijk om of via Digimelding of via het Digimelding protocol (DMKS) met de TMV informatie uit te wisselen. Hierdoor kan ik me voorstellen dat het voor een partij als Centric ook eenvoudig is om een terugmelding te doen op registraties die ook op Digimelding zijn aangesloten zoals de BAG en NHR.

Terugmeldingen die nu via Digimelding op de BAG gedaan worden belanden nog niet in TMS. Hiervoor zijn we bezig om een converter te bouwen die straks BAG terugmeldingen in het Digimelding protocol kan vertalen naar het Terugmelding API formaat. De verwachting is dat dit rond de zomer klaar is.

Is het zo wat duidelijker?

Ja, het is nu wat duidelijker maar de mist is nog niet helemaal opgetrokken:

Samengevat:

  1. Digimelding, TMV (voor BRP) en TMS (voor BAG) zijn drie zelfstandige voorzieningen, beheerd door respectievelijk Logius, RvIG en Kadaster.
  2. In de nieuwe TMV 2.0 is er een sterke koppeling met Digimelding.
  3. De Terugmeldingen API is een nieuwe connector op de TMS.
  4. TMS en Digimelding zijn nog niet gekoppeld maar een converter wordt gebouwd door het Kadaster (check?)

Mijn mistbank is dan nog Wie doet wat voor Digimelding? | Logius waar wordt beweerd dat Logius het beheer voert op de terugmeldvoorzieningen voor de basisregistraties BAG en HR.
Dat kan ik niet rijmen met de conclusies hierboven. Kun je dit uitleggen of zal ik mijn licht eens bij Logius opsteken?

Check! Met dan nog als toevoeging dat op TMS ook BGT, BRT en binnenkort KLIC zijn aangesloten.

Ik heb hier nog een plaatje over de te bouwen architectuur:

Het klopt dat Logius een terugmeldvoorziening op de BAG beheerd. Er is een webportaal voor terugmelders om op de BAG te melden en een portaal voor bronhouders (BAG BALI) om terugmeldingen te beheren. Maar dit staat dus nu nog los van TMS wat ook een terugmeldvoorziening op de BAG is. De terugmeldvoorziening op de BAG is dus niet helemaal correct.

We maken nu een converter die berichten vanuit het Digimelding domein vertaald naar TMS. De BAG BALI applicatie voor bronhouders wordt daarmee uitgeschakeld. Digimelding terugmeldingen zullen dan ook via de ‘terugmeldbeheerapplicatie’ van het Kadaster kunnen worden afgehandeld.

Mist opgeklaard?

1 like

Opgehelderd. Dat betekent dat de TMV 2.0 updates die nu rondom de BRP applicaties worden gepland, de BAG, BGT en KLIC processen bij de gemeente op dit moment niet raken. Het wordt interessant om te volgen in hoeverre softwareleveranciers voor beheer van basisregistraties de diverse terugmeldvoorzieningen gaan integreren.
Dank voor de uitleg!

1 like

De insteek bij terugmelden is dat het terugmelden voor de gebruiker/terugmelder eenvoudig en laagdrempelig moet zijn. Meerdere kanalen voor terugmelden zijn daarom dan ook toegestaan.

Daarom is er bv. gekozen om functionaliteit in te bouwen op de viewers van de desbetreffende bronnen. Dat is makkelijk, want je kan kijken naar de gegevens en op een knop ‘terugmelden’ klikken en een formulier invullen aldaar, direct.

Deze viewers roepen vervolgens een service/API/interface aan, en die zorgt ervoor dat de terugmelding in de centrale voorziening voor terugmelden terechtkomt.

Zolang de terugmelding maar niet op oude data/kopieën of (mogelijk fout) getransformeerde gegevens wordt gedaan, maar op de daarvoor bedoelde bron, of via een controle of de terugmelding terecht is, (mede) kijkende naar de originele bron, dan zijn ook andere kanalen denkbaar, zolang deze meldingen maar uitkomen bij het centrale systeem en bij de juiste bronhouder.

1 like