Reminder: switch naar nieuwe URL’s PDOK Locatieserver

De PDOK Locatieserver is op 2 februari jl. gemigreerd naar het nieuwe 3G platform van PDOK. Als gevolg van deze migratie zijn de API's beschikbaar via nieuwe URL’s:

PDOK constateert dat er helaas nog veel bevragingen worden gedaan op de oude URL’s van de locatieserver. We vragen afnemers van de Locatieserver dan ook om zo snel mogelijk over te stappen op de nieuwe URL’s zoals hierboven beschreven.

Uit productie

De oude URL’s te beginnen met https://geodata.nationaalgeoregister.nl (verschillende versies) komen op 2 augustus 2023 definitief te vervallen. Switch daarom vandaag nog naar de nieuwe URL’s!

Voor meer informatie over de migratie van de Locatieserver zie het eerdere nieuwsbericht.

1 like

Een overzicht van de veranderingen (change log) zou gewaardeerd worden de volgende keer. Nu heb ik door reacties van anderen heen moeten zoeken om erachter te komen welke veranderingen er zijn bij deze nieuwe versie. Tot nu toe ben ik dit tegengekomen:

  1. ‘q’ parameter is nu verplicht (behalve bij /free endpoint)
  2. CORS pre-flight is veranderd: “dit werkt alleen wanneer de request volgens de http specificaties gedaan wordt, dus met een Origin en Access-Control-Allow-Methods header.”
  3. Het is bij de nieuwe locatieserver niet toegestaan om query parameters op te geven die niet in de OpenAPI specificatie staan.
  4. Er zijn nu Open API docs beschikbaar (erg fijn!): PDOK API - Swagger UI

Graag hoor ik of deze lijst compleet is en welke ‘2 nieuwe velden’ er bij zijn gekomen.

2 likes

De twee extra velden zijn numFoundExact in de response envelope en het veld shards in de documenten. De laatste wordt alleen getoond als je deze in de fl= parameter opneemt.

Een andere wijzging voor de change log is dat het algoritme om de score te berekenen is aangepast. Hierdoor hebben de documenten over het algemeen een lagere score.

Bedankt voor de aanvullingen. Lijkt me een goed idee om dit lijstje toe te voegen aan de docs op Github.

Ik heb de changelog toegevoegd aan de locatieserver documentatie op github GitHub - PDOK/locatieserver bedankt voor het samenvatten.