Ruimtelijke plannen en het DSO: download voor heel NL

Goede middag,

De use case waar ik bij betrokken ben is afhankelijk van het downloaden van de ruimtelijke plannen data voor heel NL via pdok.nl (Downloads - PDOK) en het verwerken in een eigen GIS systeem. Zijn er meer mensen/partijen die gebruik maken van deze bulk download? En zijn jullie ook aan het uitzoeken hoe deze data er straks uit gaat zien als de omgevingswet ingaat op 1 Januari 2024? Wat ik tot nu toe heb vernomen is het volgende:

  1. De INSPIRE bulk RP download is op dit moment AS IS. Dat is naar wat ik begrijp een tijdelijke situatie daar om aan de INSPIRE plicht te voldoen een uitgeklede planned land use dataset voldoende is. Geonovum en BZK beslissen hierover.
  2. Er is binnen de DSO op dit moment geen bulk download van de omgevingsplan data gepland. Alles gaat dmv API’s.
  3. Een tijd lang (t/m 2029) zullen beide systemen naast elkaar blijven bestaan.

Allereerst, kloppen mijn bevindingen? En welke paden kunnen nog bewandeld worden om bulk download mogelijkheid van RP/DSO data te waarborgen?

Hartelijke groet,

Jelmer Oosthoek

4 likes

Ha @jhpoosthoek, wij downloaden ook de data in bulk om dit voor onze klanten te ontsluiten in specifieke services. Zou graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond deze downloads nu DSO steeds concreter wordt.

5 likes

Beste Jelmer,

Goed om te lezen dat je actief ben met de bulk-download functionaliteit van PDOK. In de tabblad ‘introductie’ van de dataset wordt een inkijkje gegeven in de toekomst. Het DSO wordt ontsloten op basis van API’s. Het is op dit moment al mogelijk om met behulp van de downloaden-API alle geometrieën van een omgevingsdocument op te vragen (documentatie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/omgevingsdocument-downloaden/). Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe functionaliteit waarmee het mogelijk wordt om in bulk de geometrieën per OW-locatie op te vragen. Deze functionaliteit is echter niet ontworpen voor het downloaden van alle geometrieën in het DSO in één bulk actie.

Namens het DSO-team van het Kadaster,
Harry van den Berk

2 likes

Hallo Jelmer,
In aanvulling op de reactie van @Harry.van.den.Berk heb ik nog de volgende info;
Voor INSPIRE geldt de verplichting om planned land use data geharmoniseerd aan te bieden. Feitelijk is dat een soort van gefilterde data. Indien een aanbieder hieraan niet kan voldoen dan is het onder bepaalde voorwaarden tijdelijk toegestaan om de data ‘as is’ aan te bieden. Voor de ruimtelijke plannen (Wro, Ruimtelijkeplannen.nl) was dit het geval. Sinds enige tijd wordt hiervoor nu ook de geharmoniseerde data aangeboden.
Bij in werking treden van de Omgevingswet, 1 januari aanstaande, geven de ruimtelijke plannen geen totaalbeeld meer. Voor een totaalbeeld moet je zowel de ruimtelijke plannen als de omgevingsplannen, inclusief eventueel aanwezige pons, ontsluiten. Alle gebruikers kunnen hiervoor gebruik maken van de diverse API’s van DSO-LV. Deze geven direct inzage in de huidige actuele situatie. Deze API’s worden ook door de viewers in het Omgevingsloket gebruikt.
De ruimtelijkeplannen-API maakt onderdeel uit van de overbruggingsfunctie van Informatiehuis Ruimte. Deze omvat alle plangegevens uit ruimtelijkeplannen.nl en verrijkt deze met koppelmogelijkheden voor de pons (uit omgevingsplan) en andersoortige relevante additionele informatie.

1 like

Het is al even geleden dat hier een update is geweest. Daarom even als check: Is er inmiddels al iets beschikbaar om het geheel in één keer te downloaden? De enige optie die ik nu zie is de Ruimtelijke Plannen API, maar die heeft een begrenzing van 10000 objecten. Ik ben erg benieuwd naar de alternatieven!

1 like

Ik weet niet helemaal wat je bedoelt maar we hebben in ieder geval nog te maken met -1- de omgevingsdocumenten (nieuwe deel Omgevingswet) enerzijds, -2- ruimtelijke plannen (oude deel Omgevingswet, voortkomend uit Wro; Wet ruimtelijhke ordening) aangevuld met -3- TAM-IMRO (omgevingsdocumenten die tijdelijk gebruik gebruik mogen maken van IMRO en daardoor als ruimtelijk plan worden verwerkt). Hierbij hebben we te maken met 2 verschillende datastromen; 1 en 2+3. Voor beide zijn afzonderlijke API’s in het DSO-LV en zijn er afzonderlijke dataleveringen (PDOK - heel NL) in kader van INSPIRE (geharmoniseerd).
In bv het Omgevingsloket, viewer Regels op de kaart, komen de beide informatiestromen (1 en 2+3) tezamen om op deze wijze een juridisch kloppend totaalbeeld te vormen.

1 like