Ruimtelijke plannen WFS service icm POST request lijkt niet meer te werken

Sinds 9 november krijgen we op het volgende verzoek

http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers/services/wfs
met post data:
<wfs:GetFeature xmlns:wfs=“http://www.opengis.net/wfs” xmlns:ogc=“http://www.opengis.net/ogc” xmlns:gml=“http://www.opengis.net/gml” xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=“http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-basic.xsd” service=“WFS” version=“2.0.0” outputFormat=“GML2” resultType=“results” maxFeatures=“20” startIndex=“0”><wfs:Query typeName=“app:Enkelbestemming”>ogc:Filterogc:BBOX<gml:Envelope srsName=“urn:ogc:def:crs:EPSG::28992”>gml:lowerCorner207360.42742856 468099.65056125</gml:lowerCorner>gml:upperCorner207547.13061034 468275.02032305</gml:upperCorner></gml:Envelope></ogc:BBOX></ogc:Filter></wfs:Query></wfs:GetFeature>

de output:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<ows:ExceptionReport xmlns:ows=“http://www.opengis.net/ows/1.1” xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=“http://www.opengis.net/ows/1.1 http://schemas.opengis.net/ows/1.1.0/owsExceptionReport.xsd” version=“2.0.0”>
<ows:Exception exceptionCode=“MissingParameterValue”>
ows:ExceptionTextThe request did not contain any parameters.</ows:ExceptionText>
</ows:Exception>
</ows:ExceptionReport>

Als we get parameters instellen lijkt er wel data terug te komen. Deze parameters staan allemaal in het post verzoek ingesteld.

Is er iets veranderd waardoor dit niet meer werkt?

Hallo Rob,

Onlangs zijn onze services gemigreerd. Hierdoor gedraagt de http aanroep zich anders. Voorheen werkte de service zowel op http als https.
Op onze nieuwe omgeving zit er op de http aanroep een 302 redirect op naar https. Dit zorgt ervoor dat een PUT of een POST request clientside wordt omgezet wordt naar een GET en hierdoor de request body vervalt.
In jouw aanroep zou je dus https moeten gebruiken in plaats van http.

1 like

Beste GokhanOrhun,

Dit klopt wij deden request nog naar de http endpoint. Had ik ook over het hoofd gezien.

Nu we van het https endpoint gebruik maken werkt het wel.

Heel erg bedankt.

1 like