RuimtelijkePlannen API href variabelen "vastgesteld"&"onherroepelijk"

Hallo,

Ik ben weer lekker aan het prutsen in Python en nu heb ik een API verbinding met RuimtelijkePlannen.nl.
nu heb ik de variabele {status} gedefinieerd als:

status= ‘vastgesteld’

maar ik zie dat er ook een status:

 • ‘In werking (maar niet onherroepelijk)’ en
 • ‘onherroepelijk’

bestaat.
Eigenlijk wil ik ook die plannen meenemen in mijn API-request.
Wat is daarvoor de makkelijkste manier?

Mijn URL request zier er verder zo uit:

https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/plannen?beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid.code={beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid}&beschikbaarOp={beschikbaarOp}&status={status}&expand=geometrie&page={j}

Een antwoord heeft even op zich laten wachten. Voor het geval je het antwoord zelf nog niet gevonden had…

De API spec van de status parameter is het volgende:

    status:
      name: "status"
      description: "Filteren op status van een plan."
      in: "query"
      required: false
      explode: false
      schema:
        type: "array"
        items:
          type: "string"
          enum:
            - "concept"
            - "voorontwerp"
            - "ontwerp"
            - "vastgesteld"
            - "geconsolideerd"
            - "onherroepelijk"
            - "geconsolideerde versie"
            - "beroep afdeling bestuursrechtspraak"
            - "kabinetsvoornemen"
            - "goedgekeurd"
            - "goedgekeurd; geheel goedgekeurd"
            - "goedgekeurd; goedgekeurd met uitzondering van onthoudingen"
            - "goedkeuring onthouden"
            - "kabinetsstandpunt"
            - "resultaten van inspraak bestuurlijk overleg en advies"
            - "uitspraak afdeling bestuursrechtspraak"
            - "uitspraak afdeling bestuursrechtspraak: alsnog goedgekeurd"
            - "uitspraak afdeling bestuursrechtspraak: alsnog goedkeuring onthouden"
            - "vastgesteld beleid"
            - "vigerend"
            - "voorlopige voorziening"

Hierin kan je zien dat er een array aan waarden wordt geaccepteerd (schema.type: array), dus in één request kan je op meerdere waarden zoeken. De syntax hiervoor is komma-gescheiden waarden. Dus een request met meerdere statussen kan je op deze manier doen:
https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/plannen?status=vastgesteld,onherroepelijk