Sensor Data (Smart Emission) Live in PDOK en Verder Beheer

Op 27 sept 2018 is de Sensor Data Stack (Smart Emission Platform) live gegaan. Dagelijks beheer ligt nu bij PDOK en houdt in:

  • beschikbaar houden Data Management (ETL), web-diensten/APIs, viewers/apps
  • bewaking/monitoring van deze diensten en haar resources (CPU/Disk/Geheugen)
  • oplossen bugs die deze diensten verstoren

Doorontwikkeling bijv nieuwe features vallen hier niet onder, maar kunnen wel “extern” uitgevoerd worden in overleg met PDOK team.

Status platform kan ingezien via deze pagina [1]. Meldingen van storingen en wensen kunnen gedaan worden in deze Categorie via GeoForum [2] en indien specifieke wijzigingen/wensen via GitHub [3]. De status van alle ontwikkeling/projecten rond SE is hier te zien [4]. Home pagina is hier [5].

[1] https://status.smartemission.nl
[2] https://geoforum.nl/c/datasets/sensordata
[3] https://github.com/smartemission/smartemission/issues
[4] https://github.com/smartemission/smartemission/projects
[5] http://data.smartemission.nl (https volgende week geplend)

3 likes