SHAPE-ZIP van WFS

Eind 2016 is er een melding gemaakt over het gebruik van SHAPE-ZIP als outputformat. Ooit heb ik in voorbeeld 27 van de PDOKKaart voorbeelden een website gemaakt waarin het mogelijk is een ingepakte shapefile te downloaden.
Ik vraag mij af waarom de mogelijkheid voor het downloaden van een gezipte shapefile is uitgezet en sinds wanneer dit eigenlijk het geval is. Het is niet een optie die vaak gebruikt wordt maar bij RVO hebben ze nog software welke van deze mogelijkheid gebruik maakt.

@LuukS dit is sinds eind 2015 niet meer mogelijk (in de WFS services). We krijgen miljoenen requesten per dag binnen en SHAPE-ZIP kent een lange opbouwtijd waardoor de wachttijden opliepen en andere requesten daar last van kregen.