"status":500,"error":"Internal Server Error","message":"Could not map GraphQL response:

's Sedert een paar uur krijg ik deze uitkomst terwijl de request en code niet verandert is. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Lijkt specifiek voor deze post-code huisnummer combi.

endpoint:

https://bag.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/nummeraanduidingen

payload:

‘postcode’: ‘2721GP’, ‘huisnummer’: ‘15’

resulteert in:

b’{“timestamp”:1599855010096,“path”:"/nummeraanduidingen",“status”:500,“error”:“Internal Server Error”,“message”:“Could not map GraphQL response: Required and non-nillable property ‘adresseerbaarObject’ was not returned in GraphQL response.”,“requestId”:“49027802-1402566”}’

eerder vandaag met exact zelfde code:

[{’_links’: {‘bijbehorendeOpenbareRuimte’: {‘href’: ‘https://bag.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/openbare-ruimtes/0637300000125245?geldigOp=2020-07-17’},
‘self’: {‘href’: ‘https://bag.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/nummeraanduidingen/0637200000236646?geldigOp=2020-07-17’},
‘voorkomens’: {‘href’: ‘https://bag.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/nummeraanduidingen/0637200000236646/voorkomens’},
‘bijbehorendeWoonplaats’: None,
‘adresseerbaarObject’: None},
‘_embedded’: {‘geldigVoorkomen’: {’_embedded’: {‘bron’: {‘documentnummer’: ‘BAG2011011’,
‘documentdatum’: ‘2011-02-16’}},
‘beginGeldigheid’: ‘2011-02-16’,
‘eindGeldigheid’: None,
‘aanduidingInactief’: False,
‘geconstateerd’: False,
‘inOnderzoek’: False,
‘aanduidingCorrectie’: 0}},
‘identificatiecode’: ‘0637200000236646’,
‘huisnummer’: 15,
‘huisletter’: None,
‘huisnummertoevoeging’: None,
‘postcode’: ‘2721GP’,
‘status’: ‘Naamgeving ingetrokken’},
{’_links’: {‘bijbehorendeOpenbareRuimte’: {‘href’: ‘https://bag.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/openbare-ruimtes/0637300000125245?geldigOp=2020-07-17’},
‘self’: {‘href’: ‘https://bag.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/nummeraanduidingen/0637200000295740?geldigOp=2020-07-17’},
‘voorkomens’: {‘href’: ‘https://bag.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/nummeraanduidingen/0637200000295740/voorkomens’},
‘bijbehorendeWoonplaats’: None,
‘adresseerbaarObject’: {‘href’: ‘https://bag.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/verblijfsobjecten/0637010000295739?geldigOp=2020-07-17’,
‘label’: ‘Verblijfsobject 0637010000295739’}},
‘_embedded’: {‘geldigVoorkomen’: {’_embedded’: {‘bron’: {‘documentnummer’: ‘HNRBR2008624’,
‘documentdatum’: ‘2008-11-24’}},
‘beginGeldigheid’: ‘2008-11-24’,
‘eindGeldigheid’: None,
‘aanduidingInactief’: False,
‘geconstateerd’: False,
‘inOnderzoek’: False,
‘aanduidingCorrectie’: 0}},
‘identificatiecode’: ‘0637200000295740’,
‘huisnummer’: 15,
‘huisletter’: None,
‘huisnummertoevoeging’: None,
‘postcode’: ‘2721GP’,
‘status’: ‘Naamgeving uitgegeven’}]

Vertaling van de foutmelding is: “Binnen de BAG dataset heb ik het verplichte adresseerbaar object bij deze nummeraanduiding niet kunnen vinden”.

Hier moet maandag iemand naar kijken. Of de dataset is incompleet/incorrect, of er zit een configuratie fout in de API.

Het valt me op dat het request dat slaagt een geldigOp parameter heeft van 2020-07-17. Geef je dat ook als parameter mee bij het request dat faalt?

1 like

Nee dit heb ik gekopieerd uit een oud resultaat.

Wat ik ook bijzonder vond is dat de ‘status’: ‘Naamgeving ingetrokken’ jonger is dan de ‘status’: ‘Naamgeving uitgegeven’

Er zijn twee nummeraanduiding met postcode huisnummercombinatie 2721GP 15.
0637200000236646 is de ‘verkeerde’ nummeraanduiding met status ingetrokken zonder gerelateerd adresseerbaar object.
0637200000295740 is de ‘juiste’ nummeraanduiding met status uitgegeven en een gerelateerd adresseerbaar object.

In de opbouwfase van de BAG (ruim 10 jaar geleden) zijn er nummeraanduidingen ontstaan zonder adresseerbaar object.

Er zijn overigens ook geldige situaties waarin een adres bij twee nummeraanduidingen is terug te vinden. Zie: Praktijkhandleiding BAG: Mag een adres in de BAG toegekend worden voor nieuwbouw als het oude adres nog bestaat?

Het is verstandig er rekening mee te houden dat er niet altijd een uniek resultaat is bij het zoeken op een postcode + huisnummer.

1 like

De API configuratie gaat er momenteel van uit dat er bij een nummeraanduiding altijd een adresseerbaarObject is. Dat klopt dus in zeldzame gevallen niet.

Er wordt al gewerkt aan een oplossing voor de API. Zodra deze is uitgerold komt er hier nog een berichtje.

Er is zojuist een oplossing doorgevoerd voor de API. Het betreffende request zou nu weer resultaat moeten opleveren.

2 likes

Ja dank voor deze tip. Een en ander was me al opgevallen inderdaad :slight_smile:

misschien een open deur maar wat is de beste manier op en actueel resultaat te krijgen?

  • stel vast dat entry een geldig adresserbaarobject heeft (kies deze)
  • neem de jongste van de aanduidingen

klopt dat?

Ik denk dat je op deze manier in de meeste gevallen wel goed zit.

Je zou ook nog iets met de status van de nummeraanduiding kunnen doen.

1 like

Dank voor je reactie. Ik ga het zo doen :slight_smile: