Storing in downloadservice BGT?

Is er een storing in de downloadservice van de BGT? Het resultaat is momenteel erg wisselend, het ene gebied is direct beschikbaar, een volgend gebied blijft hangen. Als voorbeeld een schermafdruk van InfraCAD Map:

Zoals te zien is, 2 gebieden zijn samengesteld en beschikbaar, de andere 3 niet.

De status blijft ‘Pending’: https://api.pdok.nl/lv/bgt/download/v1_0/full/custom/92966209-5c98-4f70-4b26-893b79f5978c/status

{"_links":{"self":{"href":"/lv/bgt/download/v1_0/full/custom/92966209-5c98-4f70-4b26-893b79f5978c/status"}},"progress":0,"status":"PENDING"}`

Er lijkt inderdaad iets niet helemaal goed te gaan. We gaan ernaar kijken.

1 like

Het probleem is inmiddels verholpen, de dienstverlening is weer zoals het hoort.

1 like