Terugmelden op een externe website

Op dit moment zijn wij bezig om een webapplicatie te ontwikkelen. Deze webapplicatie laat de gebruiker niet alleen BAG-gegevens inzien maar we willen het ook mogelijk maken om te kunnen terugmelden. Na enig onderzoek op dit forum en op de site van het kadaster ben ik erachter gekomen dat dit niet mogelijk is.

Wel wordt er een API gemaakt die op dit moment nog niet beschikbaar is. Is er misschien een andere mogelijkheid om te kunnen terugmelden dan via bag.viewer.kadaster.nl en https://www.verbeterdekaart.nl.

Om het zeker te weten vraag ik het via dit forum zodat er geen opties over het hoofd worden gezien.

Alvast bedankt.

Bedankt voor de interesse! Nee helaas zijn er op dit moment geen andere mogelijkheden om terug te melden op dan via de BAG viewer (BAG) of Verbeter de Kaart (BGT+BRT). Beide applicaties zijn ‘onder water’ op hetzelfde systeem aangesloten waarvoor we een API ontwikkelen die extern beschikbaar wordt gesteld. Helaas zijn we nog niet zover, dus moeten we op dit moment nog even geduld hebben


2 likes

Bedankt voor de snelle reactie.

In de source code van de bag viewer vonden we de terugmeldmethode die de bagviewer gebruikt. Is het mogelijk om dezelfde API te kunnen aanroepen?

De terugmeldmethode was dat dit met behulp van een POST request naar de ‘api/terugmelding’ wordt gedaan.

Hallo Samuel,

Bedankt voor je bericht. Hierbij een reactie vanuit het Kadaster in de rol van de beheerder van de LV BAG en de BAG viewer. De API is op dit moment alleen bedoeld voor gebruik door de BAG-viewer. Het is daarom niet de bedoeling dat deze API extern wordt aangeroepen. Deze API is niet ingericht op extern gebruik en daarom nog niet goed extern te gebruiken. Zoals Jaap-Willem aangaf, moeten we nog even geduld hebben voor de externe API beschikbaar komt. Voor dit moment is een directe verwijzing (deeplink) naar het object in de BAG-viewer zodat je direct bij het juiste object uitkomt en snel kunt terugmelden de beste optie.

3 likes