Terugmelding API OAS3 URL gewijzigd

Zoals bekend is de documentatie (OAS3) van de Terugmelding API te vinden op
PDOK. De achterliggende directe URL is voortaan:
https://api.kadaster.nl/tms/v1/terugmeldingen/openapi.json

Hiermee zal de “oude” directe URL https://api.kadaster.nl/tms/v1/terugmeldingen-apidoc binnenkort gaan vervallen.