Terugmeldingen BAG, BGT en BRT

Wijziging webservices terugmeldingen

Op 15 april 2019 zijn de terugmeldingen webservices (WMS, WFS) van de BAG, BGT en BRT vernieuwd. De verwerkingstijd van terugmeldingen in deze webservices wordt daarmee nog korter: van maximaal enkele minuten naar enkele seconden. Ook worden er twee attribuutvelden van naam gewijzigd: het veld meldings_nummer_as_text heet voortaan meldingsnummer_volledig en het veld tijdstip_status_wijziging voortaan tijdstip_statuswijziging.

Om een soepele overgang te bieden voor gebruikers, wordt deze wijziging op een ‘versie 2’ endpoint uitgerold. De nieuwe URL’s zijn:

WMS BAG: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/bag/v2/wms?request=GetCapabilities&service=wms
WMS BGT: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/bgt/v2/wms?request=GetCapabilities&service=wms
WMS BRT: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/brt/v2/wms?request=GetCapabilities&service=wms
WFS BAG: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/bag/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
WFS BGT: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/bgt/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
WFS BRT: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/brt/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

De URL’s van de oude webservices blijven beschikbaar en zullen ook met nieuwe informatie over terugmeldingen gevuld worden. Deze zullen echter na een half jaar (16 oktober 2019) uitgefaseerd worden. We verzoeken gebruikers dan ook om over te stappen op het ‘v2’ endpoint.

3 likes

Getest en het werkt prima. Bedankt voor het melden dat er veldnamen gewijzigd zijn :slight_smile: Scheelt weer een hoop uitzoekwerk.

2 likes

Helaas werkt de WFS query op ResourceId niet:

WFS URL: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/bgt/v2/wfs

Deze WFS query geeft een foutmelding:

<wfs:GetFeature service="WFS" version="2.0.0"
           outputFormat="application/gml+xml; version=3.2" count="1000" startindex="0" xmlns:bgtterugmeldingen="http://bgtterugmeldingen.geonovum.nl"
            xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs/2.0"
            xmlns:fes="http://www.opengis.net/fes/2.0"
            xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 
            xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
                      http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd">
           <wfs:Query typeNames="bgtterugmeldingen:bgtterugmeldingen" srsName="EPSG:28992"><fes:Filter>
<fes:ResourceId rid="bgtterugmeldingen.21267"/></fes:Filter>
</wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

Foutmelding:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ows:ExceptionReport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" version="2.0.0" xml:lang="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 http://schemas.opengis.net/ows/1.1.0/owsExceptionReport.xsd">
  <ows:Exception exceptionCode="OperationProcessingFailed" locator="mapserv">
    <ows:ExceptionText>msWFSGetFeature(): WFS server error. FLTApplyFilterToLayer() failed
msPostGISLayerWhichShapes(): Query error. Error executing query. Check server logs</ows:ExceptionText>
  </ows:Exception>
</ows:ExceptionReport>

@rli: We hebben hiervoor een ticket aangemaakt

2 likes