Thema op basis van attribuutwaarden

Bij het toevoegen van een webservice in de PDOK wizard, in hoeverre is het dan mogelijk om een thema in te stellen op basis van attribuutwaarde? Denk bijvoorbeeld aan toevoegen van webservice in QGIS waarbij dat wel mogelijk is.

PDOK Kaart heeft op dit moment geen ondersteuning voor het filtreren van WMS diensten.

Dit is wel een interessante functionaliteit omdat het je in staat stelt om thematische visualisaties te maken (bijv. alle plekken in Nederland die hoger zijn dan 100 m) ipv “platte” visualisaties van data.

Vraag is wel of de PDOK WMS diensten te filtreren zijn. Weet jij dat @PDOKbeheer?

We zijn gebruikerswensen aan het inventariseren op http://ideas.theideawall.com/pdok Wil je deze wens daar aankaarten?

ik kan deze website niet bereiken en dus de wens ook niet indienen.

Link is gefixt, ik had een s teveel.

@simeon: de WMS is niet direct te filteren op attribuutwaarde maar er zijn wel mogelijkheden zoals bijvoorbeeld filteren i.s.m. de getfeatureinfo met eigen SLD’s waarin de rules opgegeven worden. Wellicht is het eenvoudiger om te querien op de download met het toepassen van de gewenste visualisatie? We kunnen de vraag wel eens breder uitzetten om te zien of/hoe gebruikers/ontwikkelaars hier mee omgaan?!

Ik ben niet bekend met deze mogelijkheden, kun je een paar voorbeeld requests opschrijven?

Het is denk ik erg omslachtig en een directe benadering van de data via een download lijkt me eenvoudiger. Daarbij zou het leveren van de visualisatie wel een goed hulpmiddel kunnen zijn v.w.b. verbeelding. Misschien is het leveren van SLD’s via een service o.i.d. wel interessant om te onderzoeken? @simeon: misschien een idee voor Theideawall? (http://ideas.theideawall.com/PDOK)

GeoServer kent 2 vendor parameters die je in staat stellen om een wms request te filteren op attribuutwaarde. cql_filter en ows:filter (zie de documentatie).

Echter aangezien het een vendor parameter betreft zul je dit alleen kunnen gebruiken op services die op geoserver gebaseerd zijn. Zover ik weet is het merendeel van de PDOK services Geoserver gebaseerd. Daarnaast ondersteunen de typische WMS clients (flamingo/qgis/arcgis/google earth/…) deze parameters niet, al kun je daar wel mee spelen door als WMS URL

http://server/wms?cql_filter=lengte=4&

op te geven. Let op dat deze service fout gaat als je van de endpoint lagen aanroept die geen veld “lengte” hebben.

1 like

Van die mogelijkheid was ik (nog) niet op de hoogte maar erg goed om te weten :smiley: Bedankt voor het aanvullen!

@pvgenuchten Enig idee hoe ik AHN2 kan filteren? http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn2/wms?service=wms&request=getmap&layers=ahn2_5m&bbox=13014,306243,286599,623492&width=400&height=500&format=image/png&srs=EPSG:28992&cql_filter=GRAY_INDEX=50 levert een lege afbeelding.