Uitfasering BestuurlijkeGrenzen-API V1

Sinds juli 2020 is de BestuurlijkeGrenzen-API V2 beschikbaar. Deze API is primair ontwikkeld voor gebruik binnen het DSO. De API bevat alle bestuurlijke grenzen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Ook de EEZ (Exclusieve Economische Zone) is hierin opgenomen. De oude V1 API wordt op korte termijn uitgezet.
Oud; http://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/bestuurlijke-grenzen/v1
Nieuw; http://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/bestuurlijke-grenzen/v2

de oude v1 is inmiddels uitgefaseerd