Uitschakelen oude TOP10NL viewservices

Per 31 augustus 2022 zijn door PDOK de oude TOP10NL viewservices uitgeschakeld. U bent daarvan op de hoogte gebracht in dit nieuwsbericht: https://www.pdok.nl/-/de-top10nl-wms-en-wmts-services-zijn-vernieuwd.

De vernieuwde TOP10NL services bieden u de volgende voordelen:

  • de meest actuele data en de meest recente visualisatieregels;
  • één laag per objectklasse i.p.v. losse lagen voor punten, lijnen en vlakken;
  • een verbeterde en stabiele performance;
  • een aansluiting op een up-to-date infrastructuur.

Voor meer informatie kijkt u op de datasetpagina van de TOP10NL via deze link: https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl.

De oude services zijn voorzien van een watermerk. Deze worden over enkele dagen definitief uitgeschakeld.

Hallo,

Van de vorige versie van de TOP10 gebruikte altijd de terreincontouren (top10nlv2:Terrein_vlak_contour_style) als overlay voor andere kaarten (bijvoorbeeld de bodemkaart, geomorfologische kaart). In de nieuwe set zit deze laag niet meer, alleen als ingekleurd vlak. Is er een alternatieve webservice als je een topografische referentie wil mee wil geven aan je kaarten zonder met transparantie te willen werken?

Ik heb de gpkg-laag terrein geprobeerd, maar die is behoorlijk zwaar in het gebruik.

Beste Rob_PDOK, net als Aard-Jan ben ik ook niet super-enthousiast over het uitschakelen van de oude TOP10NL omdat we nu de contour_style niet meer kunnen gebruiken. Is er een mogelijkheid dat deze weer wordt ingeschakeld. Je hebt wel de BGT, maar deze functioneert in ieder geval niet bij schalen < 1: 5.000. De oude Top10NL ging tot 1: 48.0000.

Alvast bedankt voor het opnieuw installeren van de contour-style-lagen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wijnen

1 like

Hallo @Aard-Jan en @J.v.LaaglandArcheolo ,

In de oude TOP10NL-webservices waren deze tussenproducten nodig om een juiste visualisatie te maken. Met de huidige software worden in de webservice de contouren van wegdelen, waterdelen en terreinen op een goede manier gevisualiseerd. De tussenproducten zijn hierdoor niet meer nodig.

Als alternatief kan vanuit de BRT de geopackage worden gebruikt, zoals Aard-Jan al aangeeft. Op die manier heb je als gebruiker zelf controle over de visualisatie.

1 like