URL van WMS server die één specifiek bestemmingsplan toont

Goedemorgen,

Ik ben nieuw hier op dit forum dus ik moet mijn weg nog een beetje vinden en ik kan denk ik wel wat hulp gebruiken. Ik heb al rondgezocht op het forum en internet maar kan tot nu toe nog geen antwoord op mijn vragen vinden.

Ik ben werkzaam bij een stedenbouwkundig bureau en daar gebruiken wij sinds een tijdje de online tool Maptionnaire ten behoeve van digitale enquetes. Bijvoorbeeld om bewoners te vragen wat zij van nieuwe plannen in hun buurt vinden (stedenbouwkundige schetsen, bestemmingsplannen e.d.). Binnen Maptionnaire is het mogelijk om op een bepaalde ondergrond (kaart, schets) markers te plaatsen (rood, groen enz) en daarmee aan te geven wat men van die plannen vind.

Ook kan ik in Maptionnaire externe kaarten als ondergrond inladen bijvoorbeeld als WMS-laag. Ik gebruik bijvoorbeeld de volgende WMS-server URL om ruimtelijkeplannen in de enquetetool te tonen: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms

maptionnaire

Dit werkt prima, echter krijg ik dan alle plannen te zien terwijl ik slechts één specifiek plan wil tonen waar de enquete over gaat. Ik had verwacht dit met de parameter in de URL op te kunnen lossen. Bijvoorbeeld ?plangebied=NL.IMRO.0484.BHbentwijck-ON01. Dit lijkt niet te werken en mijn kennis hiervan is ook beperkt en vooral gestoeld op trial en error.

Mijn vraag betreft de volgende:

  1. is het mogelijk om één specifiek plan te tonen zonder dat aangrenzende plannen getoond worden?

  2. Zo ja, welke WMS-server URL en parameters moet ik daarvoor gebruiken?

  3. Zo nee, zijn er alternatieve URL’s bruikbaar die ik in Maptionnaire kan invullen en die wel één specifiek bestemmingsplan kunnen tonen.

Al bij voorbaat dank voor jullie reacties.

Zoiets: http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?LAYERS=BP:HuidigeBestemming&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&PLANGEBIED=NL.IMRO.0344.BPOOGINALLUNETTEN-VA01&SRS=EPSG:28992&BBOX=136920.6685,451992.095,138479.2885,453044.195&WIDTH=1855&HEIGHT=1252
?

De PLANGEBIED parameter is hier dan essentieel.

Dag Marco,

Dank voor je antwoord. Ik heb al zo een oplossing geprobeerd. Het punt is dat Maptionnaire werkt met in- en uitzoomen, eigenlijk zoals ruimtelijke plannen zelf. Toen ik het probeerde viel mij op dat ik dan een afbeelding krijg die getiled is wanneer ik uitzoom. Het is immers ook een PNG. De link die ik nu gebruik (https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms) heeft dat niet en is dynamisch. Dit is handig, met name als het gaat over grote bestemmingsplannen, bijvoorbeeld in het landelijk gebied.

Is er ook een dynamische oplossing die ook in een uitzoomen mogelijk maakt en niet afhankelijk is van een PNG van een bepaalde afmeting?

Beste Pim,

Je vraag is me niet helemaal duidelijk. De link die ik je stuurde is een voorbeeldrequest voor een WMS-service net zoals deze dat is: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms

Beide zijn dynamisch en werken op dezelfde manier. Als ik kijk naar je screenshot denk ik dat je moet invullen:

  • WMS-server URL : http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services
  • URL-parameters: PLANGEBIED=NL.IMRO.0344.BPOOGINALLUNETTEN-VA01

Wat @marco_duiker opmerkt is correct. Eventueel kun je nog de toevoeging RELATEDPLANS=true gebruiken, dit zorgt er voor dat daarmee tevens de gerelateerde plannen getoond worden welke in de viewer van RPnl vermeld staan onder documenten bij Gerelateerde plannen.

Verder het volgende; de dataset van PDOK/NGR wordt 1x per maand ge-update en betreft altijd de status van de 1e dag van de maand, zie Nationaal georegister voor de details en status.

Tot slot nog het volgende; Op 1 juli aanstaande staat de inwerking treden (IWT) van de Omgevingswet gepland. Daarmee komt de juridische geldigheid van de Wro (Wet ruimtelijke ordening) te vervallen, de Wro wordt namelijk verankerd (opgenomen) binnen de Omgevingswet. De ruimtelijke plannen (feitelijk de IMRO-plannen) kunnen dan via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) geraadpleegd worden, bijvoorbeeld via de API-services, zie ook Ruimtelijke plannen opvragen - Ontwikkelaarsportaal. De WMS- en WFS-services van ruimtelijkeplannen.nl worden na IWT uitgefaseerd. Voorafgaand aan IWT komt er nog documentatie hoe gebruikers kunnen overstappen van de oude services van RPnl naar de nieuwe services van DSO. Zodra deze beschikbaar zijn wordt dat tevens op dit forum gemeld. Binnen het DSO wordt gebruik gemaakt van API’s, zowel voor de administratieve gegevens van de IMRO-plannen als de verbeelding van de IMRO-plannen via vectortiling.
De bestaande services van PDOK/NGR voor de ruimtelijke plannen blijven ook na IWT beschikbaar. Echter deze zijn, zoals bovenstaand al vermeld, altijd gebaseerd op de 1e dag van de maand en hebben ook geen juridische geldigheid. Ook tonen deze niets over de nieuwe omgevingsdocumenten (of relaties hiermee) welke conform de DSO-standaarden zijn opgesteld.

Beste Marco, en Merijn,

Ik heb je voorstel uitgeprobeerd en de volgende waarden ingevuld in het scherm waar ik de WMS-server kan koppelen. Zie hiervoor onderstaande afbeelding :invulscherm

  1. Toont het voorbeeld hoe de kaart weergegeven gaat worden
  2. Is de URL van de WMS-server. Conform jouw 1e voorbeeld (http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?LAYERS=BP:HuidigeBestemming&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&PLANGEBIED=NL.IMRO.0344.BPOOGINALLUNETTEN-VA01&SRS=EPSG:28992&BBOX=136920.6685,451992.095,138479.2885,453044.195&WIDTH=1855&HEIGHT=1252)
  3. is de te tonen laag. In dit geval BP:HuidigeBestemming

De enquetepagina waar mensen locatiespecifiek (d.w.z. op coordinaten) kunnen reageren ziet er dan uit zoals het voorbeeld bij nummer 1. (ik had hier ook een screenshot van, maar als nieuwe gebruiker op dit forum kan ik maar één plaatje per bericht uploaden)

Het gekozen bestemmingplan wordt dus getiled weergegeven. Het is voor omwonenden dus niet goed mogelijk een locatiespecifieke reactie te geven (een reactie die ik later in Qgis op coördinaten in kan laden).

Je tweede voorbeeld (http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?PLANGEBIED=NL.IMRO.0344.BPOOGINALLUNETTEN-VA01) toont ook tiles over de basiskaart van Maptionnaire heen, maar deze zijn helemaal wit. Ik vermoed omdat Maptionnaire niet werkt met EPSG:28992 (Het is in de basis een Fins programma) en daardoor de informatie niet op de juiste plek toont. Ik heb in de link ook de parameter “&SRS=EPSG:4326” meegegeven maar dat gaf nog steeds witte tiles als resultaat.

Kortom, het is me nog niet gelukt om een goede enquetepagina te krijgen waar men op coördinaten een reactie kan geven op het concept bestemmingsplan.

Ik hoop dat ik hiermee mijn bedoeling en de punten waar ik tegen aan loop iets duidelijker heb gemaakt.

Beste Pim,

De viewer haalt blijkbaar in tiles op. Da’s prima. In je 1e voorbeeld zie je dat ie bij elk request dezelfde response krijgt. Da’s niet zo prima, maar dat komt doordat de URL die je daar gebruikt teveel informatie bevat.

Bij je 2e poging schrijf je dat je als url http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?PLANGEBIED=NL.IMRO.0344.BPOOGINALLUNETTEN-VA01 hebt gebruikt.

Dat is niet wat ik bedoelde. Gebruik als url: http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services en gebruik als URL-parameters PLANGEBIED=NL.IMRO.0344.BPOOGINALLUNETTEN-VA01.

Overigens kennen bijna alle browsers een “onderwaterscherm”. Bij Google Chrome krijg je dat met de toetsombi ctrl-shft-i.

Op het tabblad ‘network’ zie je de requests die je viewer afvuurt, en ook de responses die terugkomen. Met een beetje geluk zie je daar een zinnige foutmelding bij de requests die witte tegels opleveren.
Indien dat niet voldoende is, helpt het om zo’n request en de response hier te posten.

Marco,

De witte tiles laden erg langzaam en ik heb het onderwaterscherm open gezet terwijl ik de pagina laadt. Ik krijg het volgende als error terug:

  • Error with Permissions-Policy header: Unrecognized feature: ‘interest-cohort’

Als screenshot ziet het er als volgt uit: links het scherm met langzaam de ladende witte tiles, rechts het onderwaterscherm.

Voorbeeld

Klik even 1 van die requests aan, zodat het gehele request met alle parameters en headers zichtbaar wordt. En post dan even die info.

Indien je EPSG:4326 gebruikt dan moet je uiteraard ook de coördinaten van het op te vragen gebied in desbetreffend formaat meegeven.

Volgens mij kan Maptionnaire meerdere EPSG:formaten aan, maar in bijgaand screenshot wordt EPSG:3857 verwacht.

printscreen

In bijgaand screenshot blijkt dat de parameter PLANGEBIED=xxxxx niet meekomt.

Verder kun je hier zien dat epsg:3857 niet wordt ondersteund: RO-Online: De landelijke voorziening voor digitale ruimtelijke ordeningsplannen

epsg:28992 wordt wel ondersteund en is zo’n beetje hetzelfde. Misschien kun je je viewer wijsmaken dat ie dit CRS moet gebruiken voor deze laag.

Hallo Pim,
Wat ik kan vinden is dat Maptionnaire enkel EPSG4326 ondersteunt maar wellicht is dat verouderde info. EPSG4326 wordt in ieder geval ook door RPnl ondersteund.
Een voorbeeld van een aanroep van RPnl gebruik makend van EPSG4326;
https://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=BP:HuidigeBestemming&PLANGEBIED=NL.IMRO.0296.CTRcentrumwijchen-DF02&WIDTH=512&HEIGHT=512&SRS=EPSG:4326&STYLES=&BBOX=5.6863753,51.7836892,5.7364763,51.8144766
Echter waarop ik eerder duidde is dat enige tijd na inwerking treden van de Omgevingswet de services van RPnl (beginnend met afnemers.ruimtelijkeplannen.nl) niet meer gebruikt kunnen worden. Jullie enquete-service zal dan geen plankaarten van Ruimtelijkeplannen.nl meer tonen.

Beste Merijn,

Komt er als alternatief een bruikbare WMS en/ of WFS service beschikbaar? Of moeten we tegen die tijd echt met de DSO-api aan de slag en dan viewers zodanig aanpassen dat ze daarmee aan de slag kunnen?

Hallo Marco,

DSO voorziet alleen in gebruik van REST API’s en heeft geen WMS- of WFS-services voorzien. Dat geldt dus ook voor de ruimtelijke plannen API.
Als er behoefte is aan WMS e/o WFS dan adviseer ik om dit bij IPLO (Wensen voor ontwikkeling van het DSO - Informatiepunt Leefomgeving) kenbaar te maken.

1 like

Ik mag toch hopen dat je hier niet mee bedoeld wat ik denk dat je er mee bedoeld?
EPSG:3875 en EPSG:28992 zijn absoluut niet gelijk aan elkaar (ook niet “zo’n beetje”)…

1 like

Vermoedelijk doelt @marco_duiker op 4362 vs 3857

Oeps … ik bedoelde EPSG:3875 vs EPSG:900913

2 likes

Helaas klopt dat: Maptionnaire kan - in ieder geval voor WMTS - alleen overweg met WGS84 (EPSG:4326). Dat was het antwoord van Mapita (de maker van Maptionnaire) op een namens mij gestelde vraag:

With WMTS, you have to always switch to WGS84 in the Matrix Set. We will write this more clearly in the ‘tooltip’ box next to the setting in the future.

1 like

In de voorbeeld URL die ik stuurde wordt geen gebruik gemaakt van WMTS: http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?LAYERS=BP:HuidigeBestemming&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&PLANGEBIED=NL.IMRO.0344.BPOOGINALLUNETTEN-VA01&SRS=EPSG:28992&BBOX=136920.6685,451992.095,138479.2885,453044.195&WIDTH=1855&HEIGHT=1252

Ik zie niet hoe de WMTS ondersteuning van Maptionnaire hier relevant is.