Van WMS of WFS server naar shapefile/raster

Dag,

Is er als je werkt in ArcMap een mogelijkheid om de data van Bestand BodemGebruik (BBG) 2010 om te zetten naar een shapefile of een rasterfile? Het gaat om een klein gebied in de provincie NB.

Via de Export Map functionaliteit heb ik het al geprobeerd, maar dan verlies ik alle bijbehorende attribuut info.

De mogelijkheden die deze website biedt heb ik ook uitgeprobeerd. Via een .kml file en dan m.b.v de tool from kml heb ik het ook geprobeerd.

Ik hoor het graag.

Hoi @ltimmer, het eenvoudigste is om de hele dataset te downloaden en dan in je GIS programma een selectie te maken. Via het NGR zou je het BBG2010 gewoon moeten kunnen downloaden, ware het niet dat er aan onze kant HTTP urls worden geadverteerd in de ATOM service. We gaan dit rechtzetten, voor nu kan je het volledige BBG2010 bestand (als ZIP SHAPE) via de HTTP url downloaden.

Direct GeoJSON downloaden via de WFS kan ook, is weliswaar geen Shapefile, maar dit zou ArcMap ook moeten kunnen inlezen.

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bestandbodemgebruik2010/wfs?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&outputFormat=application/json&srsname=EPSG:28992&typename=bestandbodemgebruik2010:bbg2010&bbox=209014.63929743113,459286.2476849678,214441.03929743115,463583.68768496776,EPSG:28992

In bovenstaande URL moet je de bbox parameter vervangen voor de bbox van je interessegebied. Met de tool bboxfinder.com kan je eenvoudig een bbox generen (wel eerste even EPSG:28992 projectie toevoegen en selecteren).

Beste @antonbakker,

Bedankt voor de snelle reactie.
Het downloaden van de gehele dataset leek mij ook de makkelijkste optie. Echter, heb ik net nagelaten te melden dat het downloaden van het .zip bestand niet mogelijk lijkt te zijn. In chrome, Edge en Explorer lukt het niet. In Edge wordt er aangegeven dat het downloaden van dit bestand niet veilig is. Na enig proberen en lukt het dan toch in Edge om het niet als veilig gemarkeerde .zip file te downloaden. Chrome gaf helemaal geen melding waardoor ik op het verkeerde spoor terecht kwam. Nu is het dus toch gelukt om het gehele bestand te downloaden.

Hartelijk dank!

Aah ja, ik had er niet bij stil gestaan dat een http link op het Geoforum hetzelfde lot ondergaat :man_facepalming: . Wat wel werkt is om de http link te openen door de link in de adresbalk van je browser te copypasten.

http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bestandbodemgebruik2010/extract/bestandbodemgebruik2010.zip
1 like