Verbeterde weergave van BGT-panden in de Kadastrale kaart

De Kadastrale kaart, onderdeel van de Basisregistratie Kadaster, toont de ligging van percelen ten opzichte van elkaar. Voor oriëntatiedoeleinden worden daar ook een aantal panden, afkomstig uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) op afgebeeld. Dit zijn de panden uit de BGT met een huisnummer. Met ingang van 1 juni 2022 zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in de selectie van de panden die we afbeelden.

Nieuw is:

  1. De Kadastrale kaart toont nu ook panden die in de BGT geen huisnummer hebben, maar in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) na een samenvoeging wel samen met andere panden tot 1 verblijfsobject horen..
  2. De Kadastrale kaart toont nu ook panden in industriegebieden (hallen, schuren, grotere bijgebouwen), waardoor de oriëntatiefunctie is verbeterd.
  3. De Kadastrale kaart toont alleen nog panden die op of boven het maaiveld liggen. Parkeergarages worden niet meer getoond, deze zijn voor oriëntatiedoeleinden niet van waarde.

Met deze wijzigingen in de selectie komt het Kadaster tegemoet aan de wens van afnemers om de oriëntatie te verbeteren.

1 like

Kan het zijn dat in een applicatie zoals gbiworld (draaiende onder tailormaps) een update nodig heeft van de service? Ik heb hiervoor de volgende service in gebruik:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wms/v4_0?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Vanochtend klaagde 1 van de gebruikers dat de kadastrale kaart niet werd getoond. Wel na de update (ophalen van de services achter de URL).

Hoi @janvdv dat zou (m.b.t. deze verbetering) niet het geval moeten zijn gezien het een ‘wijziging’ van de onderliggende data betreft en niet van het koppelvlak zelf.