Verschil in api json van het DSO

Bij het ontsluiten van (geo)data uit het DSO wil ik graag de bestemmingsplannen ontsluiten. Dit wil ik zowel met de gemeenteplannen doen als met de provinciale en nationale plannen. Bij het openen (met FME) van deze api loop ik alleen tegen een opmerkelijk probleem aan. bij het aanvragen van het .gml bestand per plan zijn ook bijbehorende .pdf bestandjes en .xml bestandjes nodig. Hierbij merk ik alleen op dat de opmaak van de api bij de gemeente anders is dan bij de plannen van nationaal of provinciaal niveau. Bij de nationale en provinciale plannen zitten de verwijzingen naar deze linkjes in een array dieper waardoor ze gemakkelijker individueel zijn aan te roepen. Bij de gemeentelijke plannen zitten deze linkjes echter op hetzelfde niveau waardoor ik bij een request ze allemaal tegelijk krijg. Mijn vraag is of dat dit hoort of dat hier beter naar gekeken moet worden? en als het zo hoort hoe ik bij de gemeentelijke plannen de linkjes toch individueel kan aanroepen. Bijgevoegd zitten twee notepads met de desbetreffende bestemmingsplannen.

Allereerst welkom op het geoforum!

Ik geloof dat ik je vraag nog niet helemaal snap :grimacing:

Welk endpoint bevraag je?

Probeer je heeftOnderdelen.externeReferenties uit te lezen? Of gaat het om een ander element uit de respons.

Heb je een voorbeeld van een provinciaal/rijks plan dat je wel succesvol uit kan lezen?

Bedankt!

Ik gebruik het volgende endpoint: https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/plannen
hierbij gebruik ik de query string parameter: beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid.code met als waarde de code van de gemeente/provincie/rijk.
hierbij vraag ik vervolgens met de query json["_embedded"][“plannen”][*] alle plannen op en krijg ik bovlenstaande afbeeldingen.

Hierbij wil ik inderdaad heeftOnderdelen.externeReferenties uit te lezen. Het uitlezen lukt wel alleen ik wil bij de gemeente de externereferenties individueel oproepen. Omdat ze op hetzelfde niveau zijn krijg ik ze echter allemaal tegelijk als response.

Heb je hier een voorbeeld van? Gezien de OpenAPI specificatie zou dat niet moeten kunnen

Excuses, ik heb mijzelf een bverkeerd verwoord. Ik doel op het onderdeel heeftOnderdelen.heeftObjectgerichteTeksten. Hierbij is bij een provincialijk/rijks een href. Deze wil ik graag ook bij de gemeente ophalen, alleen deze bestaat niet of kan ik niet aanroepen.

Er zit geen verschil in de schemas waarmee gemeentelijke plannen en provinciale/rijks plannen worden uitgeleverd.

heeftOnderdelen is altijd een array van planonderdelen die uitgeleverd worden met type, heeftObjectgerichteTeksten-array (objectgerichte ontsluiting van teksten in de IHR API), en externeReferenties (de url naar het bronbestand bij ruimtelijkeplannen.nl).

Ik wil je nogmaals vragen om iets duidelijker te maken waar je verschil ziet tussen de JSON respons voor gemeentelijke en provinciale/rijks plannen.

Ik snap nu dat er geen verschil zit in de schema’s.

Het probleem waar ik alleen mee zit is dat er in heeftObjectgerichteTeksten bij provinciale/rijks plannen een titel,href en type zit. Deze href heb ik nodig. Bij gemeentelijke plannen is deze echter leeg waardoor ik daar de href niet van kan oproepen. Deze zou hier toch wel in moeten zitten?

Als een plan teksten heeft die niet objectgericht ontsloten kunnen worden (PDF teksten of HTML die niet te verwerken is), zal er alleen een externe referentie naar het brondocument zijn en een lege heeftObjectgerichteTeksten array.

Ik begrijp hem nu.

Ik ben nog een beginneling als het gaat om het openen van api’s, maar ben door deze informatie een stuk wijzer geworden.

Dank voor de reacties

1 like