Verschillende nieuwe provincie-datasets nu beschikbaar bij PDOK

Er zijn op 23-06-2022 verschillende datasets met landsdekkende provinciale data beschikbaar gekomen bij PDOK. Het betreffen INSPIRE-datasets die gekoppeld zijn aan de twee INSPIRE-thema’s ‘Menselijke gezondheid en veiligheid’ en ‘Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden’.

Het gaat om de volgende datasets:

Thema: Menselijke gezondheid en veiligheid

Dataset: Zwemwaterkwaliteit (provinciaal en Rijkswateren) uit Zwemwaterregister

WMS:
https://service.pdok.nl/provincies/zwemwaterkwaliteit-provinciaal-rijkswateren/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
ATOM:
https://service.pdok.nl/provincies/zwemwaterkwaliteit-provinciaal-rijkswateren/atom/index.xml

Thema: Gebiedsbeheer gebieden waar beperkingen

Dataset: Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinning

WMS:
https://service.pdok.nl/provincies/begrenzingen-vergunde-ontgrondingsgebieden-zand-grindwinning/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
ATOM:
https://service.pdok.nl/provincies/begrenzingen-vergunde-ontgrondingsgebieden-zand-grindwinning/atom/index.xml

Dataset: Geluidszones rondom vliegvelden

WMS:
https://service.pdok.nl/provincies/geluidzones-rondom-vliegvelden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
ATOM:
https://service.pdok.nl/provincies/geluidzones-rondom-vliegvelden/atom/index.xml

Dataset: Grondwaterbeschermingsgebieden

WMS:
https://service.pdok.nl/provincies/grondwaterbeschermingsgebieden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
ATOM:
https://service.pdok.nl/provincies/grondwaterbeschermingsgebieden/atom/index.xml

Dataset: Zwemwater (provinciaal en Rijkswateren) uit Zwemwaterregister

WMS:
https://service.pdok.nl/provincies/zwemwater-provinciaal-rijkswateren/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
ATOM:
https://service.pdok.nl/provincies/zwemwater-provinciaal-rijkswateren/atom/v1_0/index.xml

Weer geen wfs. Ja, je kan ze downloaden via de atom, maar dat is veel minder handig. Ik weet dat de plaatjeskijkers hier het niet met mee eens zijn, maar het gaat echt hard de verkeerde kant op met hoe data ontsloten wordt.

edit: de atom voor grondwaterbeschermingsgebieden werkt niet eens.

De link is aangepast in het eerste bericht naar de juiste locatie