Versnellingsproject 3D GeoBIM, een brug tussen GIS en BIM

Het versnellingsproject “3D GeoBIM” is door GeoBIMexperts geïnitieerd met als doel: een brug slaan staan tussen de wereld van 3D-Geo-data en 3D-BIM! Het bundelen en makkelijker toepasbaar maken van geo-kennis en -kunde voor in de bouwsector is het belangrijkste doel. Met het project willen we het gebruik van vooral open 3D Geo-data gebruiksvriendelijker maken, in samenwerking met de data aanbieders. Via verschillende Ronde Tafelgesprekken worden na discussies en presentaties ‘best-practices’ verzameld. Deelnemers uit de markt samen met de data aanbieders (Kadaster, TU Delft, het Waterschapshuis AHN). Resultaten en inzichten zullen beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers die zich hebben aangemeld. Ook zullen ‘kenniskaarten’ worden gemaakt en beschikbaar worden gesteld via websites.

De initiatiefnemers willen een brede vertegenwoordig uit de bouw de mogelijkheid bieden om kennis en ervaring in te brengen, en te halen. Partijen met interesse kunnen zich richten tot GeoBIMexperts via info@geobimexperts.nl of via mijn persoon.

Hans Lammerts
teamlid ‘3D GeoBIM’

1 like